Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Mi az az ePálya?

Mi az az ePálya?

Üdvözöljük az e-pálya honlapján!


Az elmúlt években a megváltozott munkaerőpiac újra előtérbe helyezte a pályaválasztási és pályakorrekciós döntés fontosságát. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat egyik fontos célja, hogy a pályaválasztás illetve a pályamódosítás előtt álló fiataloknak és felnőtteknek segítséget nyújtson abban, hogy a munkaerőpiacról elegendő és gyorsan hozzáférhető információval rendelkezhessenek, továbbá a pályaválasztást segítő információkat egy helyen tudják elérni. Ennek érdekében a kelet-magyarországi térségben 2001-től 2004-ig tartó széleskörű fejlesztés kezdődött és valósult meg - Phare támogatásból - amelyek fő célja, olyan Internet alapú, pályaválasztási, pályaorientációs és pályakorrekciós információs-bázis létrehozása, amelyből a pályaválasztást, pályamódosítást segítő összes információ elérhető és hozzáférhető. "A képzésből a munka világába történő átmenet" c. Phare program 2004 év tavaszától 3 régióban sikeresen megvalósult kísérleti projektek eredményei:Megtörtént 3 db Regionális pályaválasztási és pályaorientációs hálózat kiépítése és elkészültek:

A projektek jelentős vívmánya olyan régiós szintű információs rendszer létrehozása, amely bármely Internet hozzáféréssel rendelkező számítógépről folyamatosan és gyorsan elérhető.A régiós szintű adatokat tartalmazó honlapok elérhetővé teszik a pályaválasztáshoz, pályamódosításhoz szükséges információkat, valamint lehetőséget nyújt új, korszerű tanácsadási formák bevezetésére, alkalmazására.A honlapokon megtalálhatók a régió iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzéseire, oktatási intézményeire és felnőttképző szervezeteire vonatkozó információk, lehetőség van pályaválasztással, át- és továbbképzéssel kapcsolatos kérdések feltevésére, valamint chat-eléses tanácsadás igénybevételére. A kísérleti projektek lehetőséget adtak új tanácsadási formák gyakorlati kipróbálására Chat-eléses tanácsadás - A regionális adatokat tartalmazó weblapot felkereső felhasználónak lehetősége van meghatározott időpontban az Interneten keresztül tanácsadás igénybe vételére. Ez a tanácsadási forma biztosítja, hogy a tanácsot, információt kérő akár nagyobb távolságról is gyorsan választ kapjon a pályaválasztással, pályamódosítással kapcsolatban felmerülő kérdéseire. Web-kamerás tanácsadás - Elsősorban egy régió három Foglalkozási Információs Tanácsadói között alkalmazott kapcsolatteremtési, kommunikációs eszköz, amely lehetővé teszi, hogy egy adott megyében tanácsot kérő a régió más megyéjével kapcsolatos képzésére, oktatási vagy képző intézményére, elhelyezkedési lehetőségekre vonatkozóan közvetlenül az illetékes FIT tanácsadójától kérjen információkat Internetes kapcsolaton, Web-kamerán keresztül. A kísérleti projektek az új honlapok kialakítása mellett új módszereket is kidolgoztak, melyek kimunkálását igen komoly szakmai munka előzte meg, (kutatások, módszertani segédanyagok, kísérletek).

2004. őszén a Foglalkoztatási Hivatal a kísérleti projektek eredményeinek ötvözésével, a jól csengő és már ismert epalya elnevezésű honlap országos bevezetése és továbbfejlesztése mellett döntött, amely első lépésként folyamatosan a régiós adatbázisok országos adatokkal történő feltöltését jelenti.

Azt szeretnénk elérni, hogy az országos szintűvé emelt www.epalya.hu honlapot önállóan vagy az Állami Foglalkozási Szolgálat internetes honlapjához (www.afsz.hu) kapcsolódva minél többen látogatnák. Célunk, hogy e honlap segítségével az érdeklődő felnőttek és a fiatalokon kívül, a szülők és a pályaválasztással foglalkozó pedagógusok is megtalálják a megfelelő döntéshez szükséges információkat.

2005. január