Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Munka > Foglalkozások

Foglalkozások

Vegyész
Vissza
Megnevezés Vegyész
FEOR kód 2144

A foglalkozás leírása

2144 Vegyész


A vegyészek kémiai és biokémiai kutatásokat végeznek, a kémiai reakciókkal kapcsolatos összefüggéseket tárnak fel, vizsgálják az anyagok tulajdonságait, összetételét, felépítését, valamint új eljárásokat, ill. termékeket fejlesztenek ki a gazdaság legkülönbözőbb területein (pl. környezetvédelem, kőolaj-finomítás, ruhaipar, műtrágyaipar, gyógyszergyártás stb.).

A vegyész pálya esetében más diplomás foglalkozásokhoz viszonyítva szigorúbbak az egészségügyi követelmények.

Az érzékszervek közül elsődleges szerepe a látásnak van. A különböző anyagokat gyakran a színük alapján kell megkülönböztetni, ezért a színtévesztés korlátozó tényező lehet.
A vegyi folyamatok lezajlása többnyire sajátos zajokat kelt, s ezeket meg kell különböztetni az esetleges veszélyt jelző zajoktól, ezért ép vagy korrigált hallásra van szükség.
A jó szaglóképesség és tapintásérzékenység szintén fontos, mert az egyes folyamatokról, a felhasznált anyagok tulajdonságairól vagy az esetleges veszélyhelyzetekről egyaránt információkat nyújthatnak.
A jó egyensúlyérzék és mozgásérzékelő képesség ugyancsak a pálya követelményei közé tartozik.
A vegyészi pálya a kéz és a kar hibátlan működését követeli meg, a megragadást, a fogást, a szorítást és az emelést akár kis mértékben akadályozó elváltozások a baleseti veszély miatt kizáró okok. Hasonlóképpen alkalmatlanságot jelent az alsó végtagok minden olyan károsodása, amely a biztos járást befolyásolja. A vegyész gyakorlati, manuális feladatokat, főleg laboratóriumi kísérleteket végezhet, amihez igen jó kézügyesség, a mozgások megfelelő összerendezettsége és pontossága, valamint jó kézbiztosság szükséges.
A jó figyelemösszpontosítás és a gyors reagáló készség is követelmény, hiszen a munkája során gyakran kell észrevennie olyan jelzéseket, amelyek valamilyen hirtelen állapotváltozásra vagy veszélyre figyelmeztetnek.
A vegyész - akár mint vezető, akár mint munkatárs - állandóan emberekkel áll kapcsolatban, ill. teammunkában dolgozik, ezért alkalmasnak kell lennie az együttműködésre.
A vegyészi pályán a környezeti ártalom főként a felhasznált anyagokból adódik, egy részük ártalmas, mérgező hatású. Külön ki kell emelni az allergizáló anyagok előfordulását.

A munka egy része tisztán szellemi, íróasztal mellett elvégezhető, egy része laboratóriumi vizsgálatokat, kísérleteket igényel, egy része üzemi körülmények között folyik.
A foglalkozás leírása az ÁFSZ honlapján
Munkakörök
Foglalkozás / munkakör bemutatásaMunkaerőpiaci helyzetkép / tendenciákFilm
 • Vegyész
 • Analitikus kémikus
 • Biokémikus
 • Élelmiszer-kémikus
 • Gyógyszerkutató
 • Molekulaszerkezet-kutató
 • Szerveskémikus
 • Szervetlenkémikus
A foglalkozás gyakorlására jogosító képesítések
OSZK
Bologna
Munkaerőpiaci adatok
Országos átlagkereseti adatok
Országos átlagkereseti adatok (bruttó Ft/hónap)
Év Személyi alapbér Teljes kereset
2000. 110 144 148 184
2001. 167 886 194 926
2002. 195 544 231 006
2003. 210 699 250 229
2004. 231 545 276 328
2005. 258 093 298 540
2006. 255 872 293 914
2007. 269 480 323 871
2008. 281 813 342 668
A foglakozást kereső munkanélküliek száma
A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év)
Év Pályakezdő munkanélküliek és álláskeresők Összes munkanélküli és álláskereső
2000. 47 249
2001. 48 251
2002. 55 258
2003. 42 238
2004. 39 250
2005. 47 251
2006. 51 238
2007. 26 197
2008. 20 172
Bejelentett álláshelyek száma
Bejelentett álláshelyek száma országosan (db/év)
Év Bejelentett álláshelyek száma
2000. 40
2001. 84
2002. 97
2003. 39
2004. 37
2005. 40
2006. 47
2007. 51
2008. 32
Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis
Rövidtávú munkaerőpiaci felmérés (létszámcsökkentés / felvétel)
Év Várható létszámcsökkentés Várható felvétel Várható pályakezdő felvétel
Egészségi tényezők
A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezők
 • jó látást igénylő munka végzésére nem alkalmas
 • karok/kezek/ujjak fokozott használatát ig.munkát nem végezh.
 • fokozott figyelmet igénylő munkát nem végezhet
 • allergizáló anyagokkal munkát nem végezhet
 • egyes vegyi anyagokkal munkát nem végezhet
Egyes munkaköröket korlátozó egészségi tényezők
 • túlmunkát/nyújtott műszakot igénylő m.helyen munkát nem vég.
Vissza