Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Munka > Foglalkozások

Foglalkozások

Közgazdász
Vissza
Megnevezés Közgazdász
FEOR kód 2511

A foglalkozás leírása

2511 Közgazdász


A közgazdász tanulmányozza a gazdasági élet jelenségeit, törvényszerűségeit, elemzi és értelmezi a gazdasági folyamatokat, adatokat, összefüggéseket, (pl. a termelés, a foglalkoztatás, árszínvonal stb. alakulását), gazdasági beszámolókat, költségvetéseket, prognózisokat ír, valamint a gazdaság egészére kiterjedő, ill. a gazdálkodó egységekre vonatkozó döntéseket készít elő.

A közgazdász pálya nem támaszt különösebb érzékszervi és mozgásos követelményeket a szakma művelőivel szemben, főként pszichés megterheléssel jár. A megváltozott munkaképességűek számára olyan munkahelyek alakíthatók ki ezen a területen, amelyen akár csökkentlátóak vagy mozgássérültek is dolgozhatnak.
A közgazdász pálya érzékszervi követelményei nem specifikusak, bár ép és egészséges érzékszervekre itt is szükség van. Bármelyik munkaterületről legyen is szó, nélkülözhetetlen a számítógép használata, ami pl. az adatelemzésnél vagy a költségvetési beszámoló elkészítésekor igencsak igénybe veszi a szemet. A látás nem kompenzálható rendellenessége kizáró ok.
A közgazdász pálya valamennyi területén szükség van a jó kommunikációs készségre. Az üzleti tárgyalások, a különböző gazdálkodó szerveknek nyújtott tanácsadás, a beszámolók összeállítása vagy a tudományos publikációk megírása fejlett nyelvi kifejezőkészséget, beszédkészséget kíván meg.
A közgazdász pálya kevés mozgással járó tevékenység, amely nem támaszt különösebb követelményeket a mozgásrendszerrel szemben. Kivételt képez a külkereskedő munkája, ami gyakori helyváltoztatással jár, s a sok utazás ép, egészséges, teherbíró szervezetet igényel.
A pszichés funkciók közül a jó figyelemösszpontosítási képességet kell kiemelni, amelyre a gazdasági számítások, hatékonysági vizsgálatok elkészítésekor vagy a mérlegbeszámoló elemzésénél feltétlenül szükség van.
A közgazdász pályán belül vannak olyan területek (pl. a kutatás, vagy a számvitel stb.), ahol jellemző a team munka.
A foglalkozás leírása az ÁFSZ honlapján
Munkakörök
Foglalkozás / munkakör bemutatásaMunkaerőpiaci helyzetkép / tendenciákFilm
  • Közgazdász
  • Gazdasági elemző
  • Közgazda
  • Tervező-elemző közgazdász
A foglalkozás gyakorlására jogosító képesítések
OSZK
Bologna
Munkaerőpiaci adatok
Országos átlagkereseti adatok
Országos átlagkereseti adatok (bruttó Ft/hónap)
Év Személyi alapbér Teljes kereset
2000. 184 651 233 364
2001. 200 897 248 283
2002. 223 857 255 766
2003. 245 076 289 288
2004. 277 436 323 931
2005. 292 264 334 362
2006. 345 324 408 458
2007. 355 155 460 539
2008. 385 880 449 915
A foglakozást kereső munkanélküliek száma
A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év)
Év Pályakezdő munkanélküliek és álláskeresők Összes munkanélküli és álláskereső
2000. 619 1 082
2001. 876 1 459
2002. 1 164 1 975
2003. 1 678 2 608
2004. 1 766 2 766
2005. 1 997 3 208
2006. 1 636 2 893
2007. 955 2 250
2008. 752 1 812
Bejelentett álláshelyek száma
Bejelentett álláshelyek száma országosan (db/év)
Év Bejelentett álláshelyek száma
2000. 235
2001. 265
2002. 228
2003. 380
2004. 433
2005. 444
2006. 419
2007. 230
2008. 192
Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis
Rövidtávú munkaerőpiaci felmérés (létszámcsökkentés / felvétel)
Év Várható létszámcsökkentés Várható felvétel Várható pályakezdő felvétel
2008. 10-19 fő 100 fő felett 50-99 fő
Egészségi tényezők
A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezők
  • fokozott figyelmet igénylő munkát nem végezhet
A foglalkozás gyakorlását korlátozó egészségi tényezők
  • együttműködést kívánó munkát nem végezhet
Egyes munkaköröket korlátozó egészségi tényezők
  • jó beszélőképességet igénylő munka végzésére nem alkalmas
Vissza