Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Munka > Foglalkozások

Foglalkozások

Történész, régész
Vissza
Megnevezés Történész, régész
FEOR kód 2543

A foglalkozás leírása

2543 Történész


A történész az emberi társadalmak fejlődését, a nemzeti és egyetemes történelem összefüggéseit vizsgálja. A szakkönyvekből, folyóiratokból, évkönyvekből, levéltári anyagokból, kortárs visszaemlékezésekből, stb. nyert információk alapján a nemzeti és egyetemes történelem összefüggéseit vizsgálja, kutatásokat végez egy ország vagy egy bizonyos földrajzi terület, ill. időszak történetének feltárására, s az eredményeket publikálja.

A történész olyan szellemi munkát végez, amely nem támaszt különösebb érzékszervi és mozgásos követelményeket a szakma művelőivel szemben, főként pszichés megterheléssel jár.
A történészi munkában az érzékszervek nincsenek kitéve a hétköznapi élethelyzetektől eltérő igénybevételnek. A levéltári anyagok és a régi korok dokumentumainak (pl. kézzel írt, megfakult feljegyzések) tanulmányozása megfelelő látásélességet igényel.
A történész elméleti jellegű problémákkal foglalkozik, olvassa a régebbi korokban élt és a kortárs szerzők műveit, amely magas szintű nyelvi készséget feltételez. A tudományos publikációk vagy az előadások megtartása szintén jó nyelvi kifejezőkészséget igényel.
A történész döntően irodai jellegű, kevés mozgással járó, ülőmunkát végez, amely nem támaszt különösebb követelményeket a mozgásrendszerrel szemben. Helyváltoztatásra csak a forrásanyagok felkutatása, ill. tanulmányozása alkalmával kerül sor.
Mint minden szellemi munkaterületen, a történész pályán is szükség van a megfelelő figyelemösszpontosításra, pl. a forrásanyagok feldolgozása, az összefüggések felismerése, a tudományos publikációk, könyvek megírása vagy az előadások megtartása során.
A történész munka többnyire önálló tevékenység, de egy-egy kutatási feladatot team-munkában is végezhetnek. A másokkal való jó együttműködés nem feltétele a szakmának, de bizonyos területeken (pl. tanítás) előnyös lehet.
A foglalkozás leírása az ÁFSZ honlapján
Munkakörök
Foglalkozás / munkakör bemutatásaMunkaerőpiaci helyzetkép / tendenciákFilm
  • Történész, régész
A foglalkozás gyakorlására jogosító képesítések
OSZK
Bologna
Munkaerőpiaci adatok
Országos átlagkereseti adatok
Országos átlagkereseti adatok (bruttó Ft/hónap)
Év Személyi alapbér Teljes kereset
2000. 75 165 117 313
2001. 100 007 121 855
2002. 135 358 165 725
2003. 169 595 211 934
2004. 177 794 219 418
2005. 199 122 240 366
2006. 211 914 258 992
2007. 203 402 250 394
2008. 218 174 272 645
A foglakozást kereső munkanélküliek száma
A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év)
Év Pályakezdő munkanélküliek és álláskeresők Összes munkanélküli és álláskereső
2000. 7 22
2001. 9 16
2002. 22 40
2003. 19 33
2004. 23 47
2005. 25 45
2006. 17 45
2007. 26 68
2008. 18 58
Bejelentett álláshelyek száma
Bejelentett álláshelyek száma országosan (db/év)
Év Bejelentett álláshelyek száma
2000. 6
2001. 4
2002. 4
2003. 5
2004. 90
2005. 62
2006. 43
2007. 1
2008. 10
Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis
Rövidtávú munkaerőpiaci felmérés (létszámcsökkentés / felvétel)
Év Várható létszámcsökkentés Várható felvétel Várható pályakezdő felvétel
Egészségi tényezők
A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezők
  • fokozott figyelmet igénylő munkát nem végezhet
A foglalkozás gyakorlását korlátozó egészségi tényezők
  • jó látást igénylő munka végzésére nem alkalmas
  • jó beszélőképességet igénylő munka végzésére nem alkalmas
  • tartós ülőmunkát nem végezhet
Vissza