Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Munka > Foglalkozások

Foglalkozások

Levéltáros
Vissza
Megnevezés Levéltáros
FEOR kód 2612

A foglalkozás leírása

2612 Levéltáros


A levéltáros beszerzi, tárolja, rendszerezi, kutatásra alkalmassá teszi a történeti értékű és állandó megőrzést igénylő iratokat, felvilágosítást ad a levéltárban őrzött anyagokról, biztosítja az iratokba történő betekintést, ellátja az ügyfélszolgálati munkát, forráskutatást és -feltárást végez, tudományos közleményeket készít.

A levéltáros munkája nem támaszt különösebb érzékszervi és mozgásos követelményeket a szakma művelőivel szemben, ez a terület főként pszichés igénybevétellel jár. A megváltozott munkaképességűek számára olyan munkahelyek, ill. munkakörök alakíthatók ki, ahol akár mozgássérültek is dolgozhatnak.
A levéltárosi munka érzékszervi követelményei nem specifikusak, bár ép és egészséges érzékszervekre, elsősorban a látásra itt is szükség van. Ezen a területen is általánossá vált a számítógép használata, ami pl. a levéltári anyagok rendszerezése, ill. feldolgozása során nélkülözhetetlen. A látás nem kompenzálható rendellenessége kizáró ok, és szükség van a kéz igénybevételére is.
A levéltáros ügyfélszolgálati munkája (pl. felvilágosítás, levéltári látogatások vezetése, kiállítások rendezése, előadások tartása) a kommunikációra épül, ami ép hallási funkciót és megfelelő beszédkészséget feltételez.
A levéltáros döntően íróasztal, ill. számítógép melletti ülőmunkát végez (pl. a levéltári anyagok dokumentálása stb.). Nagy forgalmú levéltárakban az érdeklődők kéréseinek kielégítése, ill. a levéltárlátogatás vezetése mozgékonyságot, ill. gyaloglást kíván. A levéltári anyag gyarapításával vagy selejtezésével összefüggő feladatkör emeléssel, cipeléssel, fizikai megterheléssel járhat.
A régi iratokról felverődő por túlérzékeny egyéneknél allergiás tüneteket is kiválthat.
A levéltáros feldolgozói munkája, a forráskutatás vagy a tudományos közlemények elkészítése fokozott figyelemösszpontosítást igényel.
A levéltáros munkája többnyire önálló tevékenység, de az ügyfélszolgálati munkában a másokkal való jó együttműködés előnyös lehet.
A foglalkozás leírása az ÁFSZ honlapján
Munkakörök
Foglalkozás / munkakör bemutatásaMunkaerőpiaci helyzetkép / tendenciákFilm
  • Levéltáros
  • Feldolgozó levéltáros
  • Gyűjtőterületi levéltáros
  • Tájékoztató levéltáros
A foglalkozás gyakorlására jogosító képesítések
OSZK
Bologna
Munkaerőpiaci adatok
Országos átlagkereseti adatok
Országos átlagkereseti adatok (bruttó Ft/hónap)
Év Személyi alapbér Teljes kereset
2000. 69 865 100 588
2001. 73 883 110 548
2002. 94 233 135 100
2003. 154 196 196 993
2004. 157 945 210 235
2005. 169 685 216 526
2006. 179 718 228 588
2007. 179 454 226 205
2008. 171 632 226 925
A foglakozást kereső munkanélküliek száma
A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év)
Év Pályakezdő munkanélküliek és álláskeresők Összes munkanélküli és álláskereső
2000. 0 6
2001. 0 2
2002. 3 9
2003. 1 4
2004. 2 8
2005. 2 4
2006. 2 11
2007. 0 9
2008. 7 14
Bejelentett álláshelyek száma
Bejelentett álláshelyek száma országosan (db/év)
Év Bejelentett álláshelyek száma
2000. 8
2001. 11
2002. 16
2003. 8
2004. 3
2005. 4
2006. 5
2007. 2
2008. 4
Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis
Rövidtávú munkaerőpiaci felmérés (létszámcsökkentés / felvétel)
Év Várható létszámcsökkentés Várható felvétel Várható pályakezdő felvétel
Egészségi tényezők
A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezők
  • fokozott figyelmet igénylő munkát nem végezhet
A foglalkozás gyakorlását korlátozó egészségi tényezők
  • jó látást igénylő munka végzésére nem alkalmas
  • jó beszélőképességet igénylő munka végzésére nem alkalmas
Egyes munkaköröket korlátozó egészségi tényezők
  • allergizáló anyagokkal munkát nem végezhet
Vissza