Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Munka > Foglalkozások

Foglalkozások

Muzeológus (konzervátor, restaurátor, preparátor)
Vissza
Megnevezés Muzeológus (konzervátor, restaurátor, preparátor)
FEOR kód 2613

A foglalkozás leírása

2613 Muzeológus (konzervátor, restaurátor, preparátor)


A muzeológus gyűjti, feldolgozza, megőrzi, helyreállítja és nyilvántartja a művészeti, néprajzi és régészeti tárgyakat, képzőművészeti alkotásokat, természettudományi anyagokat (növény, állat, ősmaradvány, kőzet). Részt vesz a múzeum szaktudományi kutatásaiban, tudományos és kultúraközvetítő publikációs, valamint kiállítás szervező- rendező tevékenységében.

A muzeológus munkája az érzékszervi funkciók közül jó látásélességet követel. A restaurátor-műhelyekben, laboratóriumokban, régészeti ásatásokon a műtárgyak, a régészeti, néprajzi, iparművészeti tárgyak vizsgálata, tisztítása, konzerválása, restaurálása, valamint rekonstrukciója jó látást, színlátást és térlátást igényel.
A muzeológus pályán a mozgás-kivitelezés pontossága meghatározó jelentőségű, hiszen pl. a restaurálás vagy a konzerválás során egy óvatlan mozdulat is elég lehet ahhoz, hogy megsérüljön a műtárgy, ami pótolhatatlan veszteséggel járhat, ezért a megfelelő kéz- és ujjügyesség, valamint a jó figyelemösszpontosítási képesség elengedhetetlen.
A muzeológus részben irodai jellegű, kevés mozgással járó, ülőmunkát végez. Ilyen pl. a gyűjteményes anyag feldolgozása, rendszerezése, nyilvántartása, amely nem támaszt különösebb követelményeket a mozgásrendszerrel szemben. Helyváltoztatásra csak a művészeti, néprajzi és régészeti tárgyak, képzőművészeti alkotások stb. felkutatása, ill. gyűjtése alkalmával kerül sor. A konzervátor, a restaurátor és a preparátor munkájához kéz-, ill. ujjügyességre van szükség.
A muzeológus munkája többnyire önálló tevékenység, de pl. egy gyűjteményes kiállítás megszervezése vagy egy nagyobb restaurálási feladat team-munkát kíván. A másokkal való jó együttműködés nem feltétele a szakmának, de bizonyos területeken (pl. a gyűjtő munkában) előnyös lehet.
A muzeológus gyűjtő és rendszerező munkája piszkos, poros környezetben, nem mindig ideális hőmérsékletű raktárakban folyik, s a műtárgyak gyakran vegyszerrel kezeltek, ami ártalmas lehet az egészségre.
A muzeológus munkaideje a múzeumi nyitvatartáshoz igazodva hétvégi munkával is járhat (pl. egy kiállítás megnyitásakor).
A foglalkozás leírása az ÁFSZ honlapján
Munkakörök
Foglalkozás / munkakör bemutatásaMunkaerőpiaci helyzetkép / tendenciákFilm
  • Muzeológus (konzervátor, restaurátor, preparátor)
  • Művészettörténész-muzeológus
  • Néprajzos-muzeológus
  • Természettudományos-muzeológus
A foglalkozás gyakorlására jogosító képesítések
OSZK
Bologna
Munkaerőpiaci adatok
Országos átlagkereseti adatok
Országos átlagkereseti adatok (bruttó Ft/hónap)
Év Személyi alapbér Teljes kereset
2000. 68 319 97 447
2001. 75 546 102 696
2002. 98 282 127 670
2003. 164 619 199 169
2004. 168 429 215 983
2005. 180 444 223 611
2006. 189 607 237 221
2007. 193 361 245 822
2008. 200 134 258 920
A foglakozást kereső munkanélküliek száma
A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év)
Év Pályakezdő munkanélküliek és álláskeresők Összes munkanélküli és álláskereső
2000. 6 18
2001. 5 24
2002. 5 21
2003. 7 35
2004. 7 35
2005. 10 38
2006. 5 31
2007. 2 22
2008. 7 35
Bejelentett álláshelyek száma
Bejelentett álláshelyek száma országosan (db/év)
Év Bejelentett álláshelyek száma
2000. 11
2001. 16
2002. 12
2003. 13
2004. 19
2005. 19
2006. 9
2007. 5
2008. 6
Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis
Rövidtávú munkaerőpiaci felmérés (létszámcsökkentés / felvétel)
Év Várható létszámcsökkentés Várható felvétel Várható pályakezdő felvétel
Egészségi tényezők
A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezők
  • fokozott figyelmet igénylő munkát nem végezhet
A foglalkozás gyakorlását korlátozó egészségi tényezők
  • jó látást igénylő munka végzésére nem alkalmas
  • teljes látóteret és/vagy térlátást igénylő m.végz. nem alk.
  • karok/kezek/ujjak fokozott használatát ig.munkát nem végezh.
Egyes munkaköröket korlátozó egészségi tényezők
  • túlmunkát/nyújtott műszakot igénylő m.helyen munkát nem vég.
Vissza