Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Munka > Foglalkozások

Foglalkozások

Színész, előadóművész, bábművész
Vissza
Megnevezés Színész, előadóművész, bábművész
FEOR kód 2631

A foglalkozás leírása

2631 Színész, előadóművész, bábművész


A színész szerepeket alakít színdarabokban, filmekben, rádiós vagy televíziós műsorokban vagy más szórakoztató produkciókban. A színészek megszemélyesítik, képviselik a szerző szándékát, általuk válnak élővé a művekben megfogalmazott emberi sorsok. A szerepformálás során betanulja a szöveget, kidolgozza a szerepnek megfelelő arcjátékot és gesztusokat. Önálló esteken verseket, dráma- és musicalrészleteket, stb. ad elő, film- vagy szinkronszerepeket vállal.

A színészi munka sokrétű tevékenység, amely ép és egészséges érzékszerveket és mozgásrendszert igényel. Különösen fontos a látási és hallási funkció hibátlan működése. Pl. az arcon megjelenő érzések, lelki állapotok vizuális megfigyelése vagy a filmezésnél egy-egy jelenet leforgatása differenciált látást, a súgó észlelése pedig jó hallást igényel.
A színészi kifejezés elsőrendű eszköze a jó orgánum, a szépen csengő és modulációra képes hang. A fejlett beszédkészség, a hangzók tiszta kiejtése, a magyar nyelv szabályait követő hangsúlyozás, hanglejtés ezen a pályán elengedhetetlen. A beszédhiba kizáró ok. A színészi pályán fontos szerephez jutnak a zenei adottságok, a muzikalitás, a jó zenei hallás, a szép énekhang.
A színészet mindenekelőtt alkati, fizikai rátermettséget, megfelelő testi kondíciót kíván: arányos testi felépítést, előnyös külső megjelenést, jó mozgáskészséget, ritmusérzéket, az izomrendszer harmonikus szépségét. A színésznek az összes emberi testtartás, mikro- és makromanipuláció elvégzésének lehetőségével számolnia kell pályája folyamán.
A színészi munka sok utazással jár, hiszen a filmgyári felvételek mellett gyakran külső helyszíneken kerül sor a filmforgatásra, vagy az előadói estek, egyéb szórakoztató műsorok alkalmával szinte az egész országot bejárja, s gyakran egy este több előadást is vállal, ami megfelelő teherbírást, jó állóképességet feltételez.
A színészi munkában jelentős szerepet játszik a figyelemösszpontosítási és -megosztási képesség. Az alakítás közben ügyel a pontos szövegmondásra, figyel a társakra, de kapcsolatot kell tartania a nézőkkel is anélkül, hogy akár a színpadon, akár a nézőtéren fellépő esetleges zavaró inger kizökkentené a kívánt ritmusból, ill. a szerep követelményeiből.
A színész alkotó tevékenységet végez, amely elsősorban kreativitást igényel. Alakítását javításokkal, simításokkal, csiszolásokkal tökéletesíti, a produkció a próbák és előadások hosszú során születik meg. A bemutató előtti, napi 3-4 órás próbák mind fizikailag, mind szellemileg nagy megterhelést jelentenek.

A színészi pálya megterhelő hatása elsősorban a pszichés és érzelmi túlterhelésből fakad. Ez a munka már eleve az átlagosnál érzékenyebb személyiséget igényel, s a szerepformálással együttjáró hatalmas szellemi erőfeszítés, a gyakori érzelmi magasfeszültség olykor erején felüli teherpróba elé állítja a művészeket.
A színészi tevékenység teammunka, amelynek az alapja a kapcsolatteremtési készség, jó együttműködés.
A színészi munkához hozzátartozhat az átlagtól eltérő munkaidő-beosztás (éjszakázás, hétvégi munka), hiszen a színházi előadások az esti órákban vannak, s nemegyszer éjszakai filmforgatásra is sor kerül.
A foglalkozás leírása az ÁFSZ honlapján
Munkakörök
Foglalkozás / munkakör bemutatásaMunkaerőpiaci helyzetkép / tendenciákFilm
 • Színész, előadóművész, bábművész
 • Musicalszínész
 • Prózai színész
A foglalkozás gyakorlására jogosító képesítések
Korábbi OKJ szerint
OSZK
Bologna
Munkaerőpiaci adatok
Országos átlagkereseti adatok
Országos átlagkereseti adatok (bruttó Ft/hónap)
Év Személyi alapbér Teljes kereset
2000. 58 243 78 904
2001. 62 605 78 789
2002. 74 939 99 155
2003. 130 850 158 695
2004. 138 087 174 838
2005. 139 858 176 697
2006. 122 470 149 753
2007. 189 193 233 024
2008. 193 893 240 727
A foglakozást kereső munkanélküliek száma
A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év)
Év Pályakezdő munkanélküliek és álláskeresők Összes munkanélküli és álláskereső
2000. 5 41
2001. 4 41
2002. 6 53
2003. 6 41
2004. 8 44
2005. 6 55
2006. 14 50
2007. 12 60
2008. 13 71
Bejelentett álláshelyek száma
Bejelentett álláshelyek száma országosan (db/év)
Év Bejelentett álláshelyek száma
2000. 25
2001. 58
2002. 72
2003. 41
2004. 35
2005. 36
2006. 33
2007. 71
2008. 59
Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis
Rövidtávú munkaerőpiaci felmérés (létszámcsökkentés / felvétel)
Év Várható létszámcsökkentés Várható felvétel Várható pályakezdő felvétel
Egészségi tényezők
A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezők
 • jó beszélőképességet igénylő munka végzésére nem alkalmas
 • fokozott figyelmet igénylő munkát nem végezhet
 • érzelmi megterheléssel járó munkát nem végezhet
 • együttműködést kívánó munkát nem végezhet
A foglalkozás gyakorlását korlátozó egészségi tényezők
 • jó látást igénylő munka végzésére nem alkalmas
 • teljes látóteret és/vagy térlátást igénylő m.végz. nem alk.
 • ép hallást igénylő munka végzésére nem alkalmas
 • karok/kezek/ujjak fokozott használatát ig.munkát nem végezh.
 • lábak/lábfejek fokozott használatát ig.munkát nem végezhet
 • túlmunkát/nyújtott műszakot igénylő m.helyen munkát nem vég.
Egyes munkaköröket korlátozó egészségi tényezők
 • váltakozó/gyakori utazást igénylő m.helyen munkát nem vég.
Vissza