Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Munkaerőpiac > Munkanélküliek és álláskeresők összetétele

Munkanélküliek és álláskeresők összetétele

A regisztrált munkanélküliek és nyilvántartott álláskeresők nyilvántartásba belépésének esetszáma iskolai végzettség és korcsoport szerint (új és ismételt belépők együtt).

Feltételek beállítása
Régió
Megye
Kirendeltség
Kezdő időszak
Időszak hossza
Ügyfélkör

A munkanélküliek és álláskeresők összetételének adatforrása: Foglalkoztatási Hivatal.

Munkanélküliek összetétele:
A regisztrációba belépő munkanélküliek és nyilvántartásba kerülő álláskeresők korcsoport és iskolai végzettség szerinti megoszlása (új és ismételt belépők együtt). A regisztrációba belépő munkanélküliek és nyilvántartásba kerülő álláskeresők számát a havonta készülő ügyfélszolgálati statisztikából kapjuk.
Regisztrált munkanélküli:
az állami munkaközvetítő irodában nyilvántartásba vett személy, aki munkaviszonnyal nem rendelkezik, nem tanuló, nem nyugdíjas, foglalkoztatást elősegítő támogatásban nem részesül, munkát vagy önálló foglalkoztatást keres és ennek érdekében munkavégzésre rendelkezésre áll. (2005. októberig)
Álláskereső (nyilvántartott):
aki az Flt. 58.§ (5) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelel:
1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik,
2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat,
3. öregségi nyugdíjra nem jogosult,
4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll és egyéb kereső tevékenységet sem folytat,
5. az 1-4. alpontokban meghatározott körülményeiben bekövetkezett változást annak bekövetkeztétől számított 8 napon belül bejelenti a munkaügyi központ kirendeltségének,
6. maga is aktívan keres munkahelyet,
7. elhelyezkedése érdekében a munkaügyi központ kirendeltségével álláskeresési megállapodást köt,
8. a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadja,
9. akit a munkaügyi központ kirendeltsége álláskeresőként nyilvántart. (2005. novembertől) (Az Flt. 2005. november 1-i változásával összhangban)
Regisztrált pályakezdő munkanélküli:
a regisztrált munkanélküliek közül az a 25. életévét - felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetén 30. életévét - be nem töltött fiatal, aki tanulmányai befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szerzett jogosultságot. (2005. októberig)
Pályakezdő álláskereső (nyilvántartott):
aki az Flt. 58.§ (5) bekezdés k) pontjában foglalt feltételeknek megfelel:
a 25. életévet - felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét - be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, a munkaügyi központ által nyilvántartott álláskereső, feltéve, ha álláskeresési járadékra, álláskeresési segélyre a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot. Nem tekinthető pályakezdő álláskeresőnek, aki
- terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, illetőleg gyermekgondozási segélyben részesül,
- előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, illetve elzárás büntetését tölti. (2005. novembertől) (Az Flt. 2005. november 1-i változásával összhangban)