Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Munkaerőpiac > Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis

A rövidtávú munkaerő-piaci prognózis egy kérdőíves és személyes megkérdezésen alapuló adatfelvétel, mely a vállalatok rövid távú gazdasági és munkaerő-piaci kilátásairól gyűjt információkat. A kutatás kis-, közepes- és nagyvállalatokat egyaránt tartalmazó, 7-8000 céget magába foglaló mintán alapul, így a magyarországi munkaerőpiacra vonatkozó vállalatfelvételek között ez a vizsgálat a legkiterjedtebb. A kérdőívre a cégek vezetői válaszolnak.

Feltételek beállítása
Foglalkozás
Régió

  • Az adatfelvétel éve 2007, így az itt megjelenő eredmények a 2008-as év végéig tervezett létszámfelvételi és elbocsátási szándékokat mutatják be.
  • A felmérés során minden cég maximum 3-3 munkakört jelölhet meg, azokat amelyekben a legnagyobb létszámcsökkentést, illetve azokat amelyekben a legnagyobb létszámnövekedést tervezik. Emiatt egyrészt sok olyan foglalkozás lehet, amire nézve nem rendelkezünk információval, másrészt egy-egy foglalkozásnál előfordulhat, hogy egyes cégek létszámnövekedést, mások létszámcsökkenést jeleznek előre. Például egy foglalkozás lehet az egyik régióban keresett, a másikban pedig kevésbé keresett.
  • A felmérésben a verseny- és a költségvetési szektor munkáltatói egyaránt szerepelnek, vállalati méret, nemzetgazdasági ág és régió szempontjából reprezentatív módon.
  • A rövidtávú munkaerő-piaci prognózis felmérés adatok forrása: Foglalkoztatási Hivatal.