Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Tanácsadás

Tanácsadás

Életünk során többször kerülhetünk olyan választási helyzetbe, amelyben a jó, vagy helyes döntés meghozatala nehézséget jelent számunkra.
A pályaválasztás vagy pályaváltás is ilyen összetett élethelyzet, amelyet nem mindenki tud önállóan vagy közvetlen környezete segítségével megoldani. A Tanácsadás oldalon ebben szeretnénk segítséget nyújtani, személyre szabott kérdőíveinkkel, pályakereső és -tervező szolgáltatásainkkal. A program használata során megismerhetjük önmagunkat, és fontos szempontokat kaphatunk a megalapozott pályadöntés kialakításához.
Ha a kérdőívek kitöltése során további kérdés merül fel akár önmagával vagy a témával kapcsolatban, akkor érdemes egy pályatanácsadó szakemberrel megosztania problémáit. A személyes kapcsolatfelvételre a munkaügyi központokban és a kirendeltségeken az alábbi tanácsadási formák adnak lehetőséget:

Tanácsadás

Pályatanácsadás

Ez a tanácsadási forma segíti a pályaelképzelések, pályacélok megfogalmazását, a pályadöntés meghozatalát, valamint támogatást nyújt a megvalósításhoz vezető út, a cselekvési terv kidolgozásához.
A tanácsadói beszélgetések során a tanácskérő a számára leginkább megfelelő pályák, foglalkozások körét határozhatja meg, és tudatosan megtervezheti az életpályáját.

Álláskeresési tanácsadás

Ez a tanácsadási forma az álláskeresési folyamat lépéseinek megtervezéséhez, a hatékony álláskeresési technikák (önéletrajzírás, munkapiaci marketing, felkészülés az állásinterjúra stb.) megismeréséhez, elsajátításához, az intenzív álláskereséshez nyújt gyakorlati segítséget.

Az álláskeresést segítő szolgáltatások igénybevétele történhet:

Az egyéni álláskeresési tanácsadás az álláskeresési folyamat egy-egy lépéséhez nyújt személyre szabott szakmai segítséget: pl. önéletrajz írása, pályázat elkészítése, felvételi interjúra történő felkészülés, beilleszkedés, munka megtartása, stb.
Az álláskeresési ismeretek oktatása csoportfoglalkozáson a résztvevők egy rövid előadás formájában - iskolai osztályfőnöki óra keretében vagy csoportos létszámleépítés során - megismerik az álláskeresés módszereit, az elhelyezkedés jogi vonatkozásait, hallanak a munkaügyi központokban igénybevehető munkaerőpiaci szolgáltatásokról és támogatásokról.
Az álláskeresési tréning 3-5 napos csoportfoglalkozás keretében a résztvevők az álláskeresés folyamatát végigkísérve ismerkednek meg a hatékony álláskeresési módszerekkel. A foglalkozást követően a munkára kész állapotban lévő, motivált álláskereső önálló álláskeresést végezhet. Álláskereső klub részvevői 3 héten keresztül intenzív álláskeresést folytatnak, amelyhez technikai segítséget (önéletrajzok, álláskereső levelek megírása, az álláskereséssel kapcsolatos iratok fénymásolása, a munkavállalással kapcsolatos telefonbeszélgetések lebonyolítása) és szakmai támogatást (egyéni álláskeresési problémák megbeszélése, álláskeresési technikák elsajátítása, begyakorlása, pozitív megerősítés) kapnak.

Munkatanácsadás

Ez a tanácsadási forma a munkapiaci folyamatok megismerésén, a munkavállalást elősegítő ill. korlátozó tényezők feltárásán, az elhelyezkedési akadályok elhárításán, valamint a szükséges támogatási eszközök meghatározásán keresztül, segíti az álláshoz jutást és az állás megtartását.
A tanácsadói beszélgetés során a tanácskérő megerősítést kaphat elképzelésében, bizonytalanságát, kétségeit eloszlathatja, s a megszerzett tudása, készségei, munkatapasztalatai birtokában, igényeihez igazodó döntést hozhat további szakmai pályafutásával kapcsolatban, és az elhelyezkedésére irányuló tervet dolgozhat ki, ill. valósíthat meg.

Pszichológiai tanácsadás

Ez a tanácsadási forma a munkavállalást elősegítő ill. akadályozó lelki folyamatok, pszichés problémák, életvezetési nehézségek feltárására és megoldására irányul. A pszichológus segíti a tanácskérőt személyiségének jobb megismerésében, a belső erőforrásainak feltárásában, pályairányultságának, pályaalkalmasságának tisztázásában, az esetleges kudarcai feldolgozásában, a bizonytalan vagy megingott jövőkép helyreállításában, motivációinak megerősítésében, munkavégzési és alkalmazkodási készségei fejlesztésében, az egyéni életút kiteljesítéséhez szükséges távlati célok megfogalmazásában, valamint a munka világába való visszataláláshoz vezető út konkrét lépéseinek kidolgozásában.

Rehabilitációs tanácsadás

Ez a tanácsadási forma az egészségi okokkal - veleszületett vagy szerzett - összefüggő munkaképesség változással kapcsolatos foglalkozási rehabilitáció lehetőségét veszi számba, és olyan ellátásokhoz, társadalmi támogatásokhoz való hozzáférést igyekszik biztosítani az érintettek számára, amelyek a munka világába való visszatalálás reális lehetőségei felé nyithatnak új utakat.
A tanácsadói beszélgetés során a tanácskérő egészségi állapotának megfelelő speciális ismeretekre és mélyebb önismeretre tesz szert, személyes problémái tisztázásával reális képet alkothat munkapiaci kilátásairól. Érdeklődésének, megmaradt képességeinek feltárásával képessé válik saját értékeivel kapcsolatban valóságos ítéletet alkotni, és egyéni munkavállalási tervet tud kidolgozni és megvalósítani.

Lap tetejére
2009.03.09

Az ePálya szakmai tanácsadóinak elektronikus elérhetőségei

Szakmai tanácsadóinkat személyesen is felkeresheti. Amennyiben szívesebben egyeztetne előre időpontot egy személyes konzultációra, vagy e-mailben tenné fel kérdéseit munkatársainknak, az alábbi elérhetőségeken megteheti.

További cikkek