Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Tanulás > Képzettségek > Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Gyékény-, szalma-, csuhéj tárgykészítő
Vissza
Megnevezés Gyékény-, szalma-, csuhéj tárgykészítő
OKJ-azonosító 21529105
A képzettséggel betölthető foglalkozás(ok) Egyéb háziipari foglalkozások
A képzési lehetőségek
Középiskolai képzések az országban
A hasonló foglalkozások
A képzési jegyzékben szereplő adatok
Szakképesítések köre a képzés megkezdésekor bejelentési kötelezettséghez kötött (D)
Szakmacsoport Egyéb szolgáltatások
A képzési jegyzékbe kerülés éve 1997
Kizárólag iskolarendszerű képzés nem
Évfolyamok száma 1
Elmélet aránya 30%
Gyakorlat aránya 70%
Felelős minisztérium OM
A képzésről rendelkező jogszabály
2/2002 (I.18.) OM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI.6.) IKM rendelet módosításáról

GYÉKÉNY, SZALMA, CSUHÉJ TÁRGYKÉSZÍTŐ
I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai
1. Szakképesítés azonosító száma: 21 5291 05
2. Szakképesítés megnevezése: Gyékény, szalma, csuhéj tárgykészítő
II. A szakképesítés munkaterülete
1. Szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
7519
Gyékény, szalma, csuhéj tárgykészítő
2. A szakképesítéssel betölthető további rokon munkakör, foglalkozás nincs.
3. A munkaterület rövid, jellemző leírása
- A természetben található szálas anyagok gyűjtése és feldolgozása. A valamikori háziipar újraélesztése.
- A gyékény, szalma, csuhéj megmunkálási technikáinak elsajátítása.
- A különféle technikák begyakorlása használati tárgyak előállításával.
- A technikák, technológiák elsajátításával meg kell szerezni az anyag, a forma, a funkció egységét alkotó készséget.
- A megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása a valamikori háziipar újjáélesztését segíti.
- A mai kor emberének való használati tárgyak, viseleti kiegészítők készítése.
- Alkotó munka kizárólag hazai, esetenként saját maga által termelt, illetve gyűjtött anyag felhasználásával.
III. A szakképesítés szakmai követelményei
1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok
- A hagyományos népi kultúra értékeinek megismerése.
- Jelen követelmény alapanyagainak beillesztése a mai életbe.
- Különböző alapanyagú használati tárgyak rendeltetésének ismerete.
- Anyag, forma funkció szerinti elemzése.
- A felhasználásra kerülő alap- és segédanyagok ismerete, beszerzési, termesztési lehetőségük, tulajdonságuk szerinti alkalmazásuk.
- A gyékény, szalma és csuhéj (a továbbiakban: a jelen követelmény alapanyagai) alapanyagú termékek feldolgozási technológiai, kivitelezési folyamatai.
- Az alapanyagok kiválasztásától, feldolgozásától a termék elkészítéséig tartó munkafolyamatok.
- A különböző eszközök, szerszámok, segédeszközök ismerete és készítése.
- Az anyag, a forma, a funkció összehangolásának elsajátítása.
- A különböző anyagokból készült tárgyak mérete, forma, funkció arányának összefüggései.
- A jelen követelmény alapanyagainak technikái - fonásának, sodrásának, pödrésének - ismerete, alkalmazásuk.
- A díszítőmotívumok alkalmazása.
- A segédeszközök, rámák, keretek fűzőtűk stb. készítése és használata.
- Anyag-előkészítési, -feldolgozási és -megmunkálási módok.
- A gyékény, gabona, csuhéj betakarításánál használt gépek, illetve eszközök használata.
- A díszítő eljárások technikai ismerete és kivitelezése.
- A munkafolyamatok befejezése, felületkezelés és csomagolás.
2. Követelmények
2.1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása
- A munkahelyre vonatkozó munkajogi előírások ismerete.
- A szakmára, a munkahelyre érvényes munkavédelmi előírások ismerete, alkalmazása.
- A szakmára vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása a munkafolyamatokban.
- A baleseteknél és tűzeseteknél alkalmazandó intézkedések, az elsősegélynyújtás szabályai és azok végrehajtása.
- A tűz megelőzésére vonatkozó intézkedések és a tűzoltás szabályainak ismerete, a tűzoltó készülékek kezelése.
- A különböző munkafolyamatok balesetmentes elvégzése, a baleseti előírások betartása.
- Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírások (az 1993. évi XXXIII. törvény és a munkaügyi, valamint a népjóléti miniszter munkaegészségügyet és munkabiztonságot érintő jogszabályai) ismerete és azok alkalmazása.
- Védőberendezések használata, elsősegély nyújtása, tűzvédelmi ismeretek betartása.
2.2. Vállalkozási ismeretek és alkalmazásuk
- Vállalkozás létesítésének feltételei.
- A számla, a készpénzfizetési számla és nyugta jellemzői, kötelező tartalmi elemei, helyes kitöltésük.
- Az adózáshoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, önellenőrzés.
- A személyi jövedelemadó (szja) jellemzői, mértéke, adókedvezmények, adóelőleg-számítás.
- Társadalombiztosítási, nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkavállalói járulékok.
- Munkavállalói ismeretek (munkaviszony létesítése, megszűnése, munkaszerződés tartalma, jogok és kötelezettségek stb.).
2.3. Megmunkálási ismeretek
- A fonásra használható gabonafélék ismerete.
- A gabonafélék termesztése és aratása.
- A fonásra használható gabona törekmentes cséplése.
- Szállítása, tárolása.
- Az anyag előkészítése, osztályozása.
- Feldolgozása.
- Szárítása.
- A segédanyagok ismerete, kezelése.
- A hulladék hasznosítása.
- A kukorica termesztése, törése.
- A termést borító fellevél (a továbbiakban: csőhéj, csuhéj), csőhéj nyerése.
- A csőhéj szárítása, tárolása, válogatása, előkészítése a feldolgozásra.
- A gyékény termőterületei (a tavak, holtágak, lápok vizei).
- A gyékényfajták és tulajdonságai.
- A gyékényszál összetétele.
- A levelek minőségi értékei.
- A levelek bontása, előkészítése a bontásra.
- A gyékényvágás ideje.
- A gyékényvágás eszközei.
- A természetben található szálas anyagok felületkezelési eljárásai.
- Fehérítés.
- Színezés.
- Tartósítás.
- Az anyagok előkészítés ismerete.
- A segédanyagok, kötözők, díszítők ismerete.
- A természetben előforduló szálas anyagok formái.
- A szegésdíszek ismerete.
- A szalmakötés technikája.
- A hurokba fogott spirális technika alakítása.
- Varrószálak nyerése fűz- és mogyoróvesszőből.
- A munkához való eszközök készítése karbantartásának ismerete.
- A különböző formájú kerek óval öblösödő és szűkülő formák készítésének ismerete.
- A különböző egyszerű díszek, szegések ismerete.
- A különféle szalmafonatok ismerete.
- Négyes, ötös, hetes, kilences, tizenegyes és tizenkét ágú fonatok ismerete.
- A csipkésfonatok készítésének ismerete.
- A csipkésfonatok fajtái.
- A fonatok toldása, illesztése, végtelenítése.
- A fonatok simítása, mángorlása.
- A mángorló ismerete.
- A fonatok kézi, gépi varrása.
- A fonatok hasznosítása.
- A kalapok varrása.
- A varrógépek ismerete.
- A kalapok formára alakítása, gőzölése.
- A gőzölő gép ismerete.
- A tarisznyák, táskák, szatyrok, kisebb-nagyobb dobozok, apró tárgyak formára szövése, alakítása.
- Különböző spirálfonatok készítése, felhasználása.
- Síkba készült lapfonatok készítése.
- Egyszerűbb, bonyolultabb, az arató koszorún előforduló díszek készítésének ismerete.
- Karácsonyfa- és egyéb ünnepi díszek készítésének ismerete.
- Viseleti kiegészítők, ékszerek, kitűzők készítésének ismerete.
- Képkeretek készítésének ismerete.
- Faliszőnyeg, lábtörlő, kefetartó, újságtartó készítésének ismerete.
- A készdarabok konfekcionálása.
- A gyékénykötés technikája.
- A gyékényfonás technikája, technikai ismeretei.
- A gyékényfonásnál használt segédeszközök (pl. kaptafák, sablonok) ismerete.
- A gyékényfonásnál előállítható tárgyak (pl. tálcák, papucsok, kalapok) készítésének ismerete.
- A székek, ülőkék befolyásának ismerete.
- A spirálkötés technikai ismerete.
- Az anyag előkészítése.
- A szálak vezetése, toldása.
- A különböző varratok ismerete.
- A különböző vastagságú kötések alakítása, öblösítése, szűkítése.
- A készmunkák egyszerűbb, díszesebb szegése.
- A gyékény szövése.
- Az anyag előkészítése.
- Ijan sodrása (felvetőszál-készítés).
- Szatyorfül készítése.
- A gyékényszövő előkészítése, felállítása.
- A borda sűrűségének megválasztása.
- A szövő felvetése ijannal vagy spárgával.
- Bordába fűzés, a láncvetés megfeszítése.
- A szövés ismerete.
- A szálak vezetése.
- Az oldalszálak letisztítása.
- A gyékényszövet levágása.
- A láncszálak eldolgozása.
- A szatyrok elnevezése.
- A szatyrok készítése, fülezése.
- Gyékényponyvák, szőnyegek, csomagolóanyagok szövése.
- A késztermék tárolása.
- A kukoricahaj (csőhéj, csuhéj).
- Az anyag előkészítésének ismerete.
- Különböző formák, szatyrok, tarisznyák, dobozok farámáinak elkészítése.
- A sodratok készítésének ismerete, toldása.
- A sodratok függőleges, vízszintes fűzésének, rendszerének ismerete.
- Díszítési lehetőségek.
- A szatyor-, táskafülek, dobozzárók készítésének ismerete.
- Alátétek, szőnyegek, falvédők, lábtörlők, papucsok készítésének ismerete.
- Szegések, befejezések készítésének ismerete.
- Székek, ülőkék, fekhelyek befonásának ismerete.
- Népi játék készítés ismerete.
2.4. Néprajzi, népművészeti ismeretek
- A magyar népi kézműves kultúra kialakulása, fejlődése.
- A feudális viszonyok befolyása.
- A paraszti házi önellátás, a házimunkában kiemelkedő paraspecialisták szerepe a háziipar kialakulásában.
- A heti piacok, vásárok kialakulása.
- A népi építkezés, ácsmesterség, a nád- és zsúptetőfedés.
- A magyar nyelvi terület hagyományos nád, szalma, gyékény, csuhéj munkái.
- A mai hagyományokra épülő népi iparművészet.
- A paraspecialisták működése.
- A hagyományos népi kultúra átalakulása.
- A háziipar kialakulása és fejlődése.
2.5. Szakrajz
A szakrajz sajátosságai és ábrázolási módja, szabványvonalak, szabványírás, testcsoportok és befogadó forma, síkmértani szerkesztések, vetületi rajzok.
IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
1. A szakmai vizsga részei
A szakmai vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll.
A vizsgarészek tantárgyai és időtartama.
a) A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama
Szakmai ismeretek:
- Anyagismeret.
- Tárgyelemzés (múzeumi vagy gyűjtött tárgy).
- Megmunkálási ismeretek.
- Néprajzi ismeretek.
Munkajogi, munkavédelmi ismeretek:
A vizsgázónak minden témából a központi tételsor által meghatározott, teljes képzési anyagra épülő kérdésekre kell válaszolnia.
Az értékelés egy-egy érdemjeggyel történik.
b) Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsga munkafeladatát a szakmai vizsgát szervező intézmény dolgozza ki és a vizsgabizottság elnöke és a területi kamarát képviselő vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá.
A vizsga időtartama: 180 perc.
A vizsgaremekek, vizsgamunkák elkészítése (max. 5 db), jelen követelmény alapanyagainak felhasználásával. Az elkészített tárgyakat a vizsgán kell bemutatni.
2. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
Felmentést kaphat egyes elméleti vizsgatárgyak alól az a jelölt, aki ezek követelményeit már köztes vizsga formájában eredményesen teljesítette, és ezt igazolni tudja.
3. A vizsga értékelése
- A szóbeli vizsgát az 1. pont részjegyei összesítése alapján, egyetlen osztályzattal kell minősíteni.
- A szakmai elméleti vizsga eredményét a szóbeli vizsgaeredmény alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:
= eredménytelennek kell tekinteni az elméleti vizsgát, ha a vizsgázó a szóbeli vizsgájára elégtelen osztályzatot kapott.
- A szakmai gyakorlati vizsga eredményét egyetlen osztályzattal kell minősíteni, figyelembe véve a munkafolyamatok megtervezését, szakszerű végrehajtását, a biztonságtechnikai szabályok betartását és a mérések szakszerűségét, pontosságát.
- A gyakorlati vizsga eredménytelensége esetén a teljes vizsgát (minden vizsgarész vizsgáját) meg kell ismételni.
- Eredményes vizsgát tett az a jelölt, aki minden vizsgarész követelményeit teljesítette.
- A szakmai gyakorlati vizsgarész eredménytelensége esetén a teljes vizsgát (minden vizsgarész vizsgáját) meg kell ismételni. Ismétlővizsgát legkorábban 6 hónap eltelte után lehet tenni.
- A szakmai elméleti vizsga eredménytelensége esetén az eredménytelen vizsgarészből a jelölt javítóvizsgát tehet.
- A szóbeli vizsgarész 3 hónap eltelte után javítható.
4. A vizsgára bocsátás feltételei
A jelöltnek a képzés teljes ideje alatt részt kell venni a szakmai oktatásban.
A szakmai vizsga a 10/1993. (XII. 30.) MüM rendeletben meghatározott rendelkezések alapján történik.
* * *


Vissza