Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Tanulás > Képzettségek > Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Műtőssegéd
Vissza
Megnevezés Műtőssegéd
OKJ-azonosító 31500203
A képzettséggel betölthető foglalkozás(ok) Egészségügyi, oktatási szolgáltatási foglalkozások (pl. segédápoló, beteghordó, műtőssegéd, dajka)
A képzési lehetőségek
Középiskolai képzések az országban
A hasonló foglalkozások
A képzési jegyzékben szereplő adatok
Szakképesítések köre különböző jogszabályokban meghatározott munkakör betöltésére jogosító (B)
Szakmacsoport Egészségügy
A képzési jegyzékbe kerülés éve 1993
Kizárólag iskolarendszerű képzés nem
Óraszám 950
Elmélet aránya 20%
Gyakorlat aránya 80%
Felelős minisztérium ESzCsM
A képzésről rendelkező jogszabály
38/1995. (X. 7.) NM rendelet egyes egészségügyi szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai
1. A szakképesítés azonosító száma: 60 2 5320 12 1 0 40
2. A szakképesítés megnevezése: Műtőssegéd
3. A képzés formája: iskolarendszeren kívüli
II. A szakképesítés munkaterülete
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
5320
Egészségügyi szolgáltatási foglalkozások
2. A szakképesítéssel betölthető további és rokon munkakörök, foglalkozások
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
-
-
3. A munkaterület rövid jellemző leírása
A szakképzett műtőssegéd kórházak, általános és speciális műtőiben, valamint központi műtőegységeiben a következő feladatokat végzi:
- előkészíti a műtétek során használatos technikai berendezéseket, és ellenőrzi azok működőképességét,
- előkészíti a műtétekhez szükséges technikai eszközöket, és irányítással működteti azokat,
- elhelyezi a műtőteremben
= a műtéti kiírásnak megfelelően a műtétekhez szükséges steril alaptálcákat, kiegészítő műszereket, szetteket, asepta dobozba csomagolt textíliákat, kötszereket, varróanyagokat,
= érzéstelenítő szereket, infúziós oldatokat,
= egyszer használatos anyagokat, ellenőrzi azok felhasználhatóságát,
- előkészíti a beteg műtéti területét, ha szükséges szőrteleníti azt, a gipszkötést eltávolítja,
- a beteget műtőbe, illetve műtét után az osztályra vagy az intenzív betegellátó osztályra szállítja,
- szakszerűen fekteti a beteget különböző típusú műtétekhez,
- beöltözteti az operáló team tagjait,
- a műtétben résztvevő műtős szakasszisztensnek beadja a steril anyagokat és eszközöket,
- a műtét folyamán a team tagjainak utasításait végrehajtja,
- a műtét ideje alatt a műtőteremben tartózkodik, azt csak a műtősnő tudtával hagyhatja el,
- fertőtleníti a műszereket, és elvégzi a műtő helyiségeinek fertőtlenítő takarítását,
- a munkavédelmi előírásoknak megfelelően kezeli a szennyest, szemetet és a veszélyes hulladékot,
- kezeli a szövettani anyagokat, és továbbítja azokat szövettani, illetve bakterológiai vizsgálat elvégzésére.
III. A szakképesítés szakmai követelményei
1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok
Különböző típusú műtétekhez
- műtét előtti,
- műtét alatti és
- műtét utáni
teendők elvégzése.
2. Követelmények
A műtőssegéd legyen képes felismerni a műtétek során alkalmazott
műszereket és eszközöket:
- sebészeti alaptálca műszerei
= érfogók - Kocher, Pean, Lumnitzer, moszkitó, anatómiás és horgas csipesz, szerv- és peritoneum fogók,
= tűfogók - Hegar, Wagner, Mathieu -, sebvarrótűk, kapcsok, kapocsrakók és kapocsszedők, kampók, lapocok, önfeltárók,
- csontsebészeti tálca műszerei
= lapos és vájt vésők + kalapács, raspatorium, csontcsípők, csontfogók, adapterek, Volkmann-kanál,
- különleges rendeltetésű műszerek
= gyomorresectionál alkalmazott varrógépek, epehólyag eltávolításának speciális műszerei és a közös epevezeték megnyitásához szükséges műszerek
"A0" tálca kellékei (lemezek, csavarok, fúrók, menetvágók),
- laparoscop, artroscop és azok tartozékai,
textíliákat: kis és nagy lepedők, kompresszek, lyukas kendők, műtőkabátok,
kötszereket: nagyhasi törlő, szegett lap, hajtogatott lap, gömbtörlő, Stillebuci, longetta,
gyógyszereket, érzéstelenítő szereket (Lidocain, Novocain), kontraszt anyagokat,
infúziós oldatokat NaCl, Glukose,
egyszer használatos drain csöveket, fecskendőket, tűket, atraumatikus varróanyagokat, varrógépeket és azok tartozékait, katétereket, izoláló anyagokat,
A III/2. a)-b) és c) pontjában meghatározott gyakorlati feladatokat biztonsággal, az asepsis és antisepsis, a munkavédelmi szabályok, valamint a szakmai és etikai normák megtartásával végezze.
Legyen képes orvosi és műtős szakasszisztensi irányítással az alábbi tevékenységeket elvégezni:
a) műtét előtt:
- előkészíteni
= a beteget sürgős, illetve választott műtétre (a műtéti területet szőrteleníteni, sérültek esetén az ambulancián a beteget levetkőztetni, műtőasztalra áthelyezni, rtg-vizsgálatnál a beteget elhelyezni),
= a műtét során alkalmazásra kerülő technikai eszközöket (diathermia, képerősítő, mikroszkóp, ultrahang, lézerkészülékeket),
= a műtétekhez szükséges technikai berendezéseket (műtőasztal, műszerelő asztalok, világítás, szívóberendezés),
- elhelyezni a műtéthez szükséges
= steril alaptálcákat vagy szetteket, kiegészítő és különleges rendeltetésű műszereket,
= asepta dobozba csomagolt kötszereket, varróanyagokat,
= érzéstelenítő szereket, infúziós oldatokat,
= egyszer használatos anyagokat, ellenőrizni a steril anyagok felhasználhatóságát - sterilezési és lejárati idő, indikátor szalag elszíneződése -, illetve beadni azokat a műszerelő szakasszisztensnek,
- a beteget műtőbe, illetve műtét után intenzív osztályra vagy fekvőbeteg-osztályra szállítani,
- műtőasztalra áthelyezni és a műtéteknek megfelelően fektetni a beteget,
- segédkezni
= a műtéti terület fertőtlenítésénél,
= a vértelenítő mandzsetta felhelyezésénél,
- előkészíteni extensióhoz és a kivitelezésénél segédkezni,
- a műtétek és altatás során alkalmazott sűrített levegő, szén-dioxid, oxigén és nitrogén-oxidul palackokat rendeltetésének megfelelően kezelni, és azok cseréjét elvégezni,
- az operáló team tagjait beöltöztetni;
b) műtét alatt:
- az előkészített technikai berendezéseket és eszközöket működtetni,
- a műtét folyamán a team utasításait végrehajtani (műtőlámpa állítása, szívó és diathermiás készülékek kezelése);
c) műtét után:
- a műszereket, a műtő helyiségeit és azok berendezéseit fertőtleníteni, a napi és heti műtőtakarításokat elvégezni,
- a sterilező készülékeket működtetni (ezek autokláv hőlégszekrény és gázsterilező),
- a gipsz és a műanyag szilárd kötések felhelyezésénél közreműködni,
- az egyéb rögzítő kötéseket alkalmazni,
- szövettani anyagokat, valamint a szennyest, a szemetet és a veszélyes hulladékot kezelni (műtőben tárolni, rendeltetési helyére szállítani, azt átadni).
IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
1. A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei
a) Iskolai végzettség
- általános iskolai végzettség (alapvizsga).
b) A szakmában eltöltött gyakorlat
- a vizsga megkezdéséig a II/3. pontban felsorolt munkaterületek mindegyikén a III/2. pontban felsorolt tevékenységek elvégzése összesen 6 hónap időtartamban. (Az előgyakorlat teljesítését a "Gyakorlati igazolás" című nyomtatványon köteles igazoltatni.)
Amennyiben a jelölt a szakmai követelményeknek saját intézményében nem tud eleget tenni, akkor a vizsgát szervező intézménytől igényelheti a Sebészeti Szakmai Kollégium és a Traumatológiai Szakmai Kollégium által összeállított, a szakmai gyakorlatra kijelölt lehetséges gyakorlóhelyek listáját.
c) A szakmai vizsgára jelentkezés egyéb feltételei:
- 18. életév betöltése,
- erkölcsi bizonyítvány,
- munkaköri (egészségügyi) alkalmasság.
d) A szakmai vizsgára történő jelentkezéskor a szükséges okmányokat és az előgyakorlat elvégzéséről szóló igazolást a vizsgát szervező intézetnek kell megküldeni.
Két évnél régebbi gyakorlati igazolás nem tekinthető érvényesnek.
2. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés
A szakmai vizsga a teljes szakmai ismeretanyagot átfogja, ezért a 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet 7. §-ának (1) bekezdésében foglaltakon túl a vizsga egyes részei alól felmentés nem adható.
GYAKORLATI IGAZOLÁS
a műtőssegéd-képzéshez
(amely egyben igazolja, hogy a jelölt gyakorlati vizsgára bocsátható)
Név:
Szakmaterület
Intézmény
Időtartam
6 hónap*
Dátum
Az igazoló aláírása P. H.
Általános vagy speciális műtő, illetve központi műtőegység


* A gyakorlat teljesítése az intézményben előírt munkarend szerint folyik.
3. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével
Azonosak a III. "A szakképesítés szakmai követelményei"-ben meghatározottakkal.
4. A szakmai vizsga részei
Szakmai gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsga munkafeladatait a szakmai vizsgát szervező intézmény dolgozza ki a III. "A szakképesítés szakmai követelményei"-ben meghatározottak alapján.
A gyakorlati vizsga helye független a vizsgázó saját munkahelyétől, helyét a szakmai vizsgát szervező intézet jelöli ki.
A gyakorlati vizsga két részből áll:
a) 20 napig tartó értékelt szakmai feladat elvégzése - 10 nap hasisebészeti és 10 nap traumatológiai műtő - (megelőző vizsgafeladat)
A vizsgázónak számot kell adnia arról, hogy a szakmai követelményeknek a gyakorlatban megfelel-e.
A vizsgázó vizsgafeladatait két műtős szakasszisztens megfigyelése mellett végzi.
A megelőző vizsgafeladatot a gyakorlati felkészülés terhére kell megszervezni.
b) Vizsgabizottság előtti vizsga
A gyakorlati vizsga egy munkafeladat elvégzése a vizsgabizottság előtt.
Szakmai elméleti vizsga
Tantárgyak:
a) műtőszolgálat,
b) sebészet,
c) traumatológia,
d) anesztézia, elsősegélynyújtás.
Írásbeli vizsga
A vizsgázók a Népjóléti Minisztérium által központilag kiadott feladatlapot oldják meg a fenti tantárgyakból.
Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga során a vizsgázónak az alábbi témakörökből kell kérdéseket megválaszolnia:
a) Műtőszolgálat
- A műtőssegéd kapcsolata a beteggel.
- Az orvosi rendtartás és titoktartás kérdései a műtőssegéd munkájára.
- A beteg előkészítése a műtétre.
- A beteg szállítása a műtőbe.
- Operált beteg szállítása, annak megfigyelése.
- A sebészi bemosakodás, kézfertőtlenítés.
- A beteg fektetése.
- A műtőblokk helyiségei: betegátvevő, bemosakodó, műtőterem, munkaszoba, tartózkodó helyiség, steril és tárolóraktárak, műszer mosogató, szennyes és szeméttároló, röntgen előhívó, sterilező, gipszelő.
- A műtőterem berendezései: műtőasztal és tartozékai, műtőasztalok, dobozállványok, ledobók, műtőlámpák, diatermiás készülék, altatógépek.
- A technikai eszközei: szívókészülék, pantostat (áramátalakító), képerősítő, lézer, ultrahangkészülék, mikroszkóp.
- Műszerismeret:
= általános sebészeti és traumatológiai műszertálcák műszerei,
= különleges rendeltetésű műszerek.
- Egyszerhasználatos eszközök és anyagok.
- Műtőben használatos textíliák, kötszerek.
- Asepsis, antisepsis fogalma, jelentősége.
- Műtéti sebfertőzés útjai (kontakt, levegő, csepp) és azok kivédése.
- Sterilezés:
= autoklávban,
= hőlégszekrényben,
= gázsterilezőben,
ezen készülékek működéseinek folyamatos és időszakos ellenőrzése; a steril anyagok tárolása és kezelése
= kémiai/vegyi anyagokkal,
= újabb sterilezési eljárások,
infravörös, ultraibolya sugárzással, formalingőzzel és gázzal.
b) Sebészet
- Betegek előkészítése műtétre.
- Betegek fektetése különböző típusú műtétekhez
= műtétek a nyakon,
= műtétek a mellkasfalon, mellüregben,
= műtétek a hasfalon, hasüregben,
= műtétek a gáton,
= műtétek a végtagokon.
c) Traumatológia
- A sérült betegek átvétele, vetkőztetése, szállítása.
- Segédkezés sérülteken végzett röntgenfelvételeknél.
- Sugárártalom és az ellen történő védekezés.
- A traumatológiai műtő és gipszelő speciális felszerelései és berendezései.
- Különböző típusú műanyag szilárd kötések felhelyezésének technikája és veszélyei.
- Egyéb rögzítőkötések.
- Fektetés traumatológiai műtétekhez
= koponyaműtétek,
= mellüregi műtétek,
= vállöv műtétei,
= felsővégtag műtétei,
= csípőtáji műtétek,
= térd- és bokatáji műtétek,
= gerincműtétek.
d) Aneszteziológia, elsősegélynyújtás
- Alapvető aneszteziológiai ismeretek.
- Oxigén, nitrogén-oxidul palackok kezelése.
- Alapvető elsősegély-nyújtási és újraélesztési ismeretek.
5. A vizsgázó teljesítményének értékelése
A gyakorlati vizsga osztályzatát a megelőző vizsgafeladat(ok)ra és a vizsgabizottság előtt végrehajtott feladatra kapott érdemjegyek alapján kell megállapítani és jegyzőkönyvben rögzíteni.
Megfigyelési és értékelési szempontok:
- munkaszervezés,
- tevékenység kivitelezése,
- ismeretek alkalmazása,
- munkacsoportban való munkavégzés képessége,
- megjelenés, viselkedés.
Elégtelen a vizsgázó gyakorlati vizsgája, ha
- elméleti ismereteit a gyakorlatban nem képes alkalmazni a műtéti előkészítési munkája pontatlan, hiányos, nem tudja előkészíteni a műtőben használatos technikai berendezéseket és eszközöket.
- munkája során alapvetően vét az asepsis, antisepsis szabályai ellen.
Ha bármely gyakorlati vizsgarész osztályzata elégtelen, a gyakorlati vizsga végső osztályzata elégtelen.
Az írásbeli vizsga értékelését a központi feladatlaphoz kiadott útmutató szerint kell elvégezni és egyetlen (1-5-ig terjedő) osztályzattal kell minősíteni.
A szóbeli vizsgát egyetlen (1-5-ig terjedő) osztályzattal kell minősíteni.
A szakmai elméleti vizsga eredményét az írásbeli és szóbeli vizsga eredményének alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:
- az írásbeli és szóbeli vizsga átlageredményét a szóbeli vizsga eredménye felé kerekítve kell megállapítani.
A szakmai vizsga előzőekben nem szabályozott egyéb kérdéseiben a 10/1993. (XII. 30.) MüM rendeletben foglaltak az irányadók.
V. Egyéb tudnivalók
Az eredményes szakmai vizsga után a vizsgázó műtőssegéd szakképesítést kap, amit a vizsgázó nevére kiállított "Bizonyítvány" tanúsít.
A népjóléti miniszter a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ának (1) bekezdésében felsorolt szakképzési intézményein túl a szakmai vizsga megszervezésére az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetet jogosítja fel.
* * *


Vissza