Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Tanulás > Képzettségek > Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Nyomástartóedény-gépész
Vissza
Megnevezés Nyomástartóedény-gépész
OKJ-azonosító 32525204
A képzettséggel betölthető foglalkozás(ok) Egyéb gépek, berendezések szerelői, javítói
A képzési lehetőségek
Középiskolai képzések az országban
A hasonló foglalkozások
A képzési jegyzékben szereplő adatok
Szakképesítések köre különböző jogszabályokban meghatározott munkakör betöltésére jogosító (B)
Szakmacsoport Gépészet
A képzési jegyzékbe kerülés éve 1993
Kizárólag iskolarendszerű képzés nem
Óraszám 300
Elmélet aránya 70%
Gyakorlat aránya 30%
Felelős minisztérium OM
A képzésről rendelkező jogszabály
2/2002 (I.18.) OM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI.6.) IKM rendelet módosításáról

NYOMÁSTARTÓEDÉNY-GÉPÉSZ
I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai
1.1. Szakképesítés azonosító száma: 05 9 7439 02 2 2 23
1.2. Szakképesítés megnevezése: Nyomástartóedény-gépész
II. A szakképesítés munkaterülete
2.1. A szakképesítéssel betölthető munkakör, foglalkozás
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
8229
Egyéb energetikai gépek és berendezések kezelői
2.2. A munkaterület leírása, a végezhető tevékenységek összegzése
- A szakképesítés jogosít a hatósági felügyelet alá tartozó bármilyen nyomástartó edény vagy edénycsoport kezelésére, melyek lehetnek
= kisveszélyességű,
= középveszélyességű, vagy
= nagyveszélyességű
nyomástartó edények, vagy ezek kombinációi, függetlenül attól, hogy bármilyen töltetűek és nyomásúak.
- Végezhető tevékenységek:
= a nyomástartó edények vagy edénycsoportok üzemben tartása, kezelése,
= a segédberendezések üzemben tartása, kezelése,
= meleg-, vagy hidegtartalékban tartás,
= üzemzavarok elhárítása,
= mérések ellenőrzése, regisztrálása,
= beosztott segédszemélyzet irányítása.
2.3. A szakképesítéssel betölthető rokon munkakörök, foglalkozások
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
-
-
III. A szakképesítés vizsgakövetelményei
3.1. A szakmai vizsgán
- Számon kérhető ismeretek a szakmai elmélet területén:
= a nyomástartó rendszereknél használatos mértékegységek,
= géprajzi ismeretek,
= fizikai alapismeret,
= villamossági alapismeretek,
= mechanikai (áramlástani és szilárdsági) ismeretek.
- Számon kérhető ismeretek a szakmai gyakorlat területén:
= gépelemek típusai, méretjellemzői, hajtások,
= vegyipari alapkészülékek (pl. autoklávok, hőcserélők, tárolók, reaktorok, hűtők, leválasztók stb.),
= vegyipari technológiai ismeretek (pl. keverés, szűrés, centrifugálás, desztillálás, bepárlás stb.),
= mérés- és szabályozástechnika,
= folyékony és gáznemű anyagok szállítása,
= munkavédelmi és tűzrendészeti ismeretek.
- Számon kérhető készségek az előírt gyakorlati foglalkozások alapján:
= műszaki készség és jártasság a technikai feladatok megoldására,
= törekvés a biztonságos tevékenységre,
= gyors és szakszerű beavatkozási készség váratlan és veszélyes üzemhelyzetekben.
3.2. A szakmai vizsga részei
Írásbeli vizsga (a vizsga tárgyai):
- méréstechnika,
- műszaki, fizikai alapismeretek,
- irányítástechnikai ismeretek.
Szóbeli vizsga (a vizsga tárgyai):
- vegyipari készülékek és berendezések,
- vegyipari technológiai műveletek,
- gépkezelői és karbantartási szakismeretek,
- munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem, biztonságtechnika.
Gyakorlati vizsga:
- 3.1. pont alapján.
IV. A szakképzésben való részvétel, illetve a szakképesítés megszerzésének feltételei
4.1. A szakképzésben való részvétel feltételei:
- betöltött 18. életév,
- munkaköri alkalmasságot a hatósági egészségügyi szervekkel kell igazoltatni,
- alapfokú iskolai végzettség,
- szakmai gyakorlati időként nagyveszélyességű nyomástartó edény mellett eltöltött 6 hónap, vagy középveszélyességű nyomástartó edény mellett eltöltött 1 év időtartamú gyakorlat szükséges.
A szakmai gyakorlat eltöltéséről a munkáltató köteles igazolást adni.
4.2. A szakképesítés megszerzésének feltételei:
- betöltött 18. életév,
- egészségi alkalmasság,
- a szakképző tanfolyamon való folyamatos részvétel, a tanulmányi kötelezettségek teljesítésével,
- az előírt szakmai gyakorlatokon való rendszeres részvétel.
4.3. Felmentés feltétele
Magasabb szakirányú képesítéssel (gépészeti jellegű közép-, illetve felsőfokú végzettséggel) rendelkezők a tanfolyam elméleti részének látogatása nélkül is jelentkezhetnek vizsgára, de a gyakorlati foglalkozásokon kötelesek részt venni.
4.4. Egyéb feltételek
A sikertelen vizsga esetén a vizsga megismétlésére 3 hónap eltelte után, de 1 éven belül lehet jelentkezni. Ismételt eredménytelenség esetén csak újabb tanfolyam elvégzése után lehet vizsgára jelentkezni.
* * *


Vissza