Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Tanulás > Képzettségek > Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Szikvíz- és szénsavasüdítőital-készítő
Vissza
Megnevezés Szikvíz- és szénsavasüdítőital-készítő
OKJ-azonosító 33521205
A képzettséggel betölthető foglalkozás(ok) Üdítőital-, ásványvíz-, szikvízgyártó
A képzési lehetőségek
Középiskolai képzések az országban
A hasonló foglalkozások
A képzési jegyzékben szereplő adatok
Szakképesítések köre különböző jogszabályokban meghatározott munkakör betöltésére jogosító (B)
Szakmacsoport Egyéb szolgáltatások
A képzési jegyzékbe kerülés éve 2000
Kizárólag iskolarendszerű képzés nem
Óraszám 1000
Elmélet aránya 30%
Gyakorlat aránya 70%
Felelős minisztérium OM-FVM
A képzésről rendelkező jogszabály
2/2002 (I.18.) OM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI.6.) IKM rendelet módosításáról

SZIKVÍZ ÉS SZÉNSAVAS ÜDÍTŐITAL-KÉSZÍTŐ
I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai
1. A szakképesítés azonosító száma: 33 5212 05
2. A szakképesítés megnevezése: Szikvíz- és szénsavas üdítőital-készítő
II. A szakképesítés munkaterülete
1. A szakképesítéssel betölthető munkakör, foglalkozás
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
7224
Üdítőital-, ásványvíz-, szikvízgyártó
2. A szakképesítéssel betölthető rokon munkakörök és foglalkozások
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
-
-
3. A munkaterület rövid, tömör leírása
A szikvíz- és szénsavas üdítőital-készítő feladata: a szénsavas ivóvíz, szikvíz és szénsavas üdítőitalok különböző módokon történő előállítása.
A szikvíz- és szénsavas üdítőital-készítő munkáját úgy végzi, hogy sem saját, sem munkatársai testi épségét ne veszélyeztesse, és a környezeti károsodást elkerülje.
Tevékenységét önálló vállalkozás keretei között is folytathatja.
III. A szakképesítés szakmai követelményei
1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok
- Szikvíz előállítása
= a víz kezelése,
= a szikvízgyártás kis teljesítményű berendezéssel,
= a berendezések működése, karbantartása, hibaelhárítás.
- Szénsavas ivóvíz előállítása
= a víz légtelenítése, a berendezések működése, kezelése,
= a víz hűtése, a hűtőberendezések működtetése, kezelése,
= szén-dioxid elnyeletése, a szaturáló-berendezések működtetése, kezelése,
= töltőberendezések működtetése és kezelése.
- Szénsavas üdítőital előállítása
= cukoroldás műveleteinek végzése,
= bázisszörp készítése,
= üdítőital keverése (postmix-premix eljárások).
- Palackozás, címkézés, tárolás, szállítás
= szénsavas ivóvíz és szénsavas üdítőitalok töltésére alkalmas palackok öblítése, mosása, fertőtlenítése,
= szikvíz tárolására alkalmas palackok, szifonok előkészítése töltésre,
= nyomáspróba végzése,
= a szénsavas ivóvíz és szénsavas üdítőitalok palackjának zárása, a berendezések működtetése, kezelése,
= a szénsavas ivóvíz és szénsavas üdítőitalok címkézése, egységrakományba gyűjtése,
= a termékek megnevezése, dokumentációja, csomagolása, szállítás során előforduló hibák, s ezek kiküszöbölése.
- Laboratóriumi vizsgálatok végzése, általános laboratóriumi rendszabályok betartása.
- Szakmai számítások végzése.
- Higiéniai követelmények alkalmazása a szénsavas ivóvíz, szikvíz és szénsavas üdítőitalok előállításánál.
- Munka- és környezetvédelmi előírások, szabályok alkalmazása a szénsavas ivóvíz, szikvíz és szénsavas üdítőitalok előállításánál.
- A tűz elleni védelem szabályainak alkalmazása a szénsavas ivóvíz, szikvíz és szénsavas üdítőitalok előállításakor.
- Vállalkozói ismeretek alkalmazása.
2. Követelmények
- Szikvíz előállítása:
Ismeri a vízelőkészítés menetét, berendezéseinek működtetését, javítását (regenerálását), a szikvíz fogalmát, minőségi paramétereit.
Alkalmazni a szikvízből történő mintavétel szabályait, a mintából történő ellenőrzési eljárásokat.
- Szénsavas ivóvíz előállítása:
Ismerni a szénsavas ivóvíz fogalmát, a szén-dioxid legjellemzőbb tulajdonságait, előfordulását, ipari előállítását, a szén-dioxid gyártmányokat, az élelmiszer-ipari szén-dioxid jellemzőit, csomagolását, jelölését, az élelmiszer-ipari szén-dioxid vizsgálatát, a víz legjellemzőbb tulajdonságait, előfordulása a természetben, a természeti vizek tulajdonságait, a víz ásványianyag-tartalmát, a víz ásványianyag-összetételének hatását a szénsavas ivóvíz, szikvíz és szénsavas üdítőital minőségére, a szénsavas ivóvízhez, szikvízhez és a szénsavas üdítőitalhoz felhasznált víz jellemzőit.
Alkalmazni a szénsavas ivóvízből történő mintavétel szabályait, a mintából történő ellenőrzési eljárásokat.
Szakszerűen elvégezni a víz tisztítását és kezelését.
- Szénsavas üdítőital előállítása:
Ismerni a cukrok legjellemzőbb tulajdonságait, előfordulásukat, fajtáikat, az üdítőitalok gyártásánál felhasználható cukrok ipari gyártását, az üdítőitalok előállításához felhasznált cukrok minőségi előírásait, a felhasználható cukrok minőségének vizsgálatát, a cukorhelyettesítőket, mesterséges édesítőszereket, a gyümölcs-alapanyagok fajtáit, a gyümölcs-alapanyagok kivonatait, koncentrátumait, az aromák, kivonatok, oldatok, emulziók, extraktumok, desztillátumok jellemzését, nyerését és felhasználását az üdítőitalokban, a konzerváló, színezőanyagok fajtáit, alkalmazásukat, hatásukat az üdítőitalokban.
Szakszerűen elvégezni a gyümölcs-alapanyagok nyerését, feldolgozását, konzerválását, színezését, a szénsavas üdítőitalok készítésének műveleteit.
- Palackozás, címkézés, tárolás, szállítás:
Ismerni a szénsavas ivóvíz és szénsavas üdítőitalok töltésénél alkalmazott berendezések működését, kezelését.
Alkalmazni a tárolás és szállítás szabályait.
Szakszerűen elvégezni a nyomáspróbát, a palackozás, címkézés műveleteit.
- Laboratóriumi vizsgálatok végzése, általános laboratóriumi rendszabályok betartása:
Ismerni a laboratóriumi berendezések, eszközök csoportosítását, az oldatok készítését, a víz vizsgálatát, a cukrok vizsgálatát a késztermékek fizikai, kémiai, mikrobiológiai és érzékszervi vizsgálatát.
- Szakmai számítások végzése:
Mértékegységeket használni (hossz, terület, térfogat, tömeg, erő, nyomás, sűrűség, pH), számhalmazokkal műveleteket végezni.
Arányossági és százalékszámítást és oldatokkal kapcsolatos számításokat végezni (keverés, oldhatóság, sűrűség, vízkeménység).
- Higiéniai követelmények alkalmazása a szénsavas ivóvíz, szikvíz és szénsavas üdítőitalok előállításánál:
Ismerni a termelőüzem létesítésének, tervezésének, engedélyeztetésének szempontjait, a termelőüzem berendezéseinek higiéniai követelményeit, engedélyeztetésének eljárását, az élelmiszerek forgalomba hozatalt megelőző engedélyeztetési eljárást, az élelmiszerek előállítása során az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező szerkezeti anyagokkal, segéd-, járulékos- és alapanyagokkal szemben támasztott követelményeket, a hulladékkezelés szempontjait és előírásait az élelmiszeriparban, a takarítási, fertőtlenítési, rágcsálóirtási előírásokat, az élelmiszer-termelők személyi higiéniáját.
Alkalmazni a higiéniai előírásokat a szénsavas ivóvíz, szikvíz és szénsavas üdítőitalok előállításánál.
- Munka- és környezetvédelmi előírások, szabályok alkalmazása a szénsavas ivóvíz, szikvíz és szénsavas üdítőitalok előállításánál:
Ismerni a munkavédelem feladatát, célját, jogi szabályozásának rendszerét, a felügyeleti tevékenységet, a baleset, munkabaleset, üzemi baleset fogalmát, az időszakos biztonsági felülvizsgálat menetét, a biztonságos munkavégzés személyi feltételeit, a munkáltató kötelességeit, a villamos biztonságtechnikai követelményeket, a biztonságos munkahelyek kialakításának feltételeit, a nyomástartó edényeket, a szikvíztöltés balesetveszélyeit.
Alkalmazni a szén-dioxid palackokra vonatkozó előírásokat, a 25 literes szikvíztároló palack biztonságtechnikai előírásait, az alkalmazandó védőeszközöket.
- A tűz elleni védelem szabályainak alkalmazása a szénsavas ivóvíz, szikvíz és szénsavas üdítőitalok előállításakor:
Ismerni a tűzvédelem jogi szabályozását, a tűzoltóság szervezeti felépítését, feladatait, a tűzvédelmi hatóságok jogkörét, az üzemek létesítésének, használatának tűzvédelmi előírásait, a vállalkozók tűzvédelemmel kapcsolatos főbb feladatait.
- Vállalkozói ismeretek alkalmazása:
Ismerni a gazdasági vállalkozási formákat, az ipartörténet, iparjog, munkajog fogalmát, a magánszemélyek jövedelmének adóztatását, az általános forgalmi adó tartalmát, a helyi adók fajtáit, a társadalombiztosítási járulék fizetés szabályait, az árképzés előírásait, az üzleti verseny, üzleti tisztesség szabályait.
IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
1. A szakmai vizsga részei
a) A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama
A szóbeli vizsga tantárgyai:
- Anyagismeret.
- Gyártásismeret.
- Munka- és környezetvédelem.
- Higiéniai ismeretek.
- Vállalkozási ismeretek.
Időtartama nem korlátozott.
b) A gyakorlati vizsga tartalma és időtartama.
A gyakorlati vizsga során a vizsgázónak az alábbi - a vizsgabizottság által meghatározott - feladatokat kell elvégeznie:
- a szikvíz, szénsavas ivóvíz- és üdítőital-gyártásban használt alap-, csomagoló- és segédanyagok kezelése (javítása, karbantartása, tisztítása) a vonatkozó előírásoknak megfelelően,
- a gyártástechnológiák ismeretében az alkalmazott gépek, berendezések szakszerű és biztonságos kezelése, üzemeltetése,
- meghatározott termékek készítése, gyártása, az üzemi laboratóriumi vizsgálatok végzése,
- a gyártással kapcsolatos higiéniai követelmények betartása, biztonságtechnikai, a munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretek tudatos alkalmazása.
A gyakorlati vizsga időtartama: maximum 180 perc.
2. A szakmai vizsgán számon kérhető ismeretek a szint megjelölésével
Ismeret:
- a szikvízre, szénsavas ivóvízre vonatkozó előírások,
- a szikvíz előfordulása során előforduló fogalmak, törvények, technológiai műveletek, a lejátszódó kémiai, fizikai fogalmak,
- az anyagok tulajdonságai,
- a különböző anyagok makro- és mikro szerkezetű felépítése,
- a szikvízkészítés berendezései,
- a palackozás biztonságos végrehajtásához szükséges megelőző műveletek,
- a szikvízgyártás, szénsavas ivóvízgyártás helyes műveleti sorrendje,
- a késztermékek minősítése,
- a munka- és egészségvédelmi, baleset-elhárítási és tűzrendészeti előírások,
- az önálló vállalkozás feltételei és lehetőségei.
Jártasság:
- a szakma alapvető műveleteinek alkalmazásában, az anyagok használatában,
- a szikvíz- és szénsavas ivóvíz- és üdítőital-gyártás előkészítő folyamataiban, a technológia biztonságos és pontos végrehajtásában,
- az alkalmazott berendezések kezelésében és karbantartásában,
- az előforduló selejtek felismerésében, s okainak megszüntetésében,
- az ellenőrzés során az elvégzendő műveletek végrehajtásában,
- a védőberendezések, védőeszközök, egyéni védőeszközök használatában, elsősegélynyújtásban.
Tudás:
- felismerni az alkalmazott anyagokat,
- szakszerűen használni a termelés előkészítésében, a termék-előállítás és ellenőrzés során igénybe vett szerszámokat,
- szakszerűen és biztonságosan működtetni a szikvíz- és szénsavas ivóvízgyártás berendezéseit,
- az előírásoknak megfelelően elvégezni az ellenőrzés egyszerűbb műveleteit: szén-dioxid tartalom, szín, átlátszóság, szag és íz vizsgálatát.
Anyagismeretből és gyártásismeretből
ismerni kell:
- a szén-dioxid legjellemzőbb tulajdonságait, előfordulását, ipari előállítását,
- a szén-dioxid gyártmányokat,
- az élelmiszer-ipari szén-dioxid jellemzőit, csomagolását, jelölését,
- az élelmiszer-ipari szén-dioxid vizsgálatát,
- a víz legjellemzőbb tulajdonságait, előfordulását a természetben,
- a természeti vizek tulajdonságait,
- a víz tisztítását,
- a víz kezelését,
- a víz ásványianyag-tartalmát,
- a víz ásványianyag-összetételének hatását a szénsavas ivóvíz, szikvíz és a szénsavas üdítőital minőségére,
- a szénsavas ivóvízhez, szikvízhez és a szénsavas üdítőitalhoz felhasznált víz jellemzőit,
- a vízelőkészítés műveleteit, berendezéseit,
- a cukrok legjellemzőbb tulajdonságait, előfordulását, fajtáit,
- az üdítőitalok gyártásánál felhasználható cukrok ipari gyártását,
- az üdítőitalok előállításához felhasznált cukrok minőségi előírásait,
- a felhasználható cukrok minőségének vizsgálatát,
- a cukorhelyettesítőket, mesterséges édesítőszereket,
- a gyümölcs-alapanyagok fogalmát, fajtáit,
- a gyümölcs-alapanyagok nyerését, feldolgozását,
- a gyümölcs-alapanyagok kivonatait, koncentrátumait,
- a gyümölcs-alapanyagok konzerválását, színezését,
- aromák, kivonatok, oldatok, emulziók, extraktumok, desztillátumok fogalmát, jellemzését, felhasználását az üdítőitalokban,
- konzerváló és színezőanyagok fajtáit, alkalmazásukat az üdítőitalokban,
- a szénsavas ivóvíz fogalmát,
- a szénsavas ivóvízből történő mintavétel szabályait,
- a mintából történő ellenőrzési eljárásokat,
- a szikvíz fogalmát,
- a szikvízből történő mintavétel szabályait,
- a mintából történő ellenőrzési eljárásokat,
- a szénsavas üdítőital fogalmát, a szénsavas üdítőitalok fajtáit, azok minőségi paramétereit,
- a szénsavas üdítőitalokból történő mintavétel szabályait,
- a mintából történő ellenőrzési eljárásokat (fizikai, kémiai, mikrobiológiai),
- a szikvíz előállítására alkalmas berendezéseket, azok működését,
- a szénsavas ivóvíz és a szénsavas üdítőitalok előállításához szükséges műveleteket, berendezéseket,
- a szikvíz, szénsavas ivóvíz és a szénsavas üdítőitalok előállításához szükséges gépek, berendezések működését, kezelését, karbantartását,
- a szikvíz, szénsavas ivóvíz és a szénsavas üdítőitalok előállításához felhasználható anyagokat,
- a késztermékek forgalomba hozatalára alkalmazható csomagolóanyagokat, csomagolóeszközöket, azok kezelését,
- a késztermékek csomagolásánál szükséges jelöléseket.
- az általános laboratóriumi rendszabályokat,
- a laboratóriumi berendezéseket, eszközöket, azok csoportosítását;
tudni kell:
- oldatokat készíteni,
- vízvizsgálatokat elvégezni,
- cukorvizsgálatokat elvégezni,
- késztermékek fizikai, kémiai, mikrobiológiai és érzékszervi vizsgálatot végezni,
- használni az SI mértékegységeket (hossz, terület, térfogat, tömeg, erő, nyomás, sűrűség, pH),
- alkalmazni az arányossági és százalékszámítást,
- elvégezni az oldatokkal kapcsolatos számításokat (keverés, oldhatóság, sűrűség, vízkeménység),
- kezelni a szikvízgyártás kisteljesítményű berendezéseit,
- elvégezni a berendezések karbantartását, a hibaelhárítást.
- vízelőkészítés berendezéseit működtetni, javítani (regenerálni),
- a légtelenítő, hűtő- és töltőberendezéseket kezelni,
- a bázisszörp készítésének fajtáit, műveletét,
- a szénsavas üdítőitalok töltésére alkalmas palackok öblítését, mosását, fertőtlenítését elvégezni,
- a szikvíz tárolására alkalmas palackokat, szifonokat előkészíteni töltésre,
- a nyomáspróbát végezni,
- a szénsavas ivóvíz és szénsavas üdítőitalokat címkézni, egységrakományba gyűjteni, a termékeket megnevezni,
- működtetni a szénsavas ivóvíz és szénsavas üdítőitalok töltőberendezéseit, a szénsavas ivóvíz és szénsavas üdítőitalok palackjainak zárására szolgáló berendezéseket.
Munka- és környezetvédelemből
ismerni kell:
- a munkavédelem feladatát, célját, szabályozási rendszerét,
- a felügyeleti tevékenységet,
- a baleset, munkabaleset, üzemi baleset fogalmát,
- az időszakos biztonsági felülvizsgálatokat,
- a biztonságos munkavégzés személyi feltételeit,
- a munkáltató kötelezettségeit,
- a villamos biztonságtechnikai követelményeket,
- a biztonságos munkahelyek kialakításának feltételeit,
- a nyomástartó edényekre vonatkozó előírásokat,
- a szén-dioxid palackokra vonatkozó előírásokat,
- a szikvíztöltés balesetveszélyeit,
- a 25 literes szikvíztároló palackra vonatkozó előírásokat,
- a munkavégzéshez szükséges védőeszközöket.
- a tűzvédelem jogi szabályozásának alapjait,
- tűzvédelmi hatóságokat, azok jogkörét,
- az üzemek létesítésének, használatának tűzvédelmi előírásait,
- a vállalkozók tűzvédelemmel, munka- és környezetvédelemmel kapcsolatos alapvető feladatait.
A higiéniai ismeretek témakörből
ismerni kell:
- a termelő üzem létesítésének, tervezésének, engedélyezésének szempontjait,
- a termelő üzem berendezésének higiéniai követelményeit, engedélyeztetési eljárását,
- élelmiszerek forgalomba hozatalt megelőző engedélyeztetési eljárását,
- az élelmiszerek előállítása során az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező szerkezeti anyagokkal, segéd-, járulékos és alapanyagokkal szemben támasztott követelményeket,
- a hulladékkezelést az élelmiszeriparban,
- a takarítási, fertőtlenítési és rágcsálóirtási előírásokat,
- az élelmiszertermelők személyi higiéniáját.
Vállalkozási ismeretekből
ismerni kell:
A gazdasági vállalkozási formákat
- jogi személyiség nélküli (betéti társaság, közkereseti társaság),
- jogi személyiségiek:
a) korlátolt felelősségű társaság,
b) részvénytársaság,
c) egyesülés,
d) közös vállalkozás,
- az ipartörténetet, az ipar- és munkajogot,
- a magánszemélyek jövedelmének adóztatási szabályait,
- az általános forgalmi adó előírásait,
- a társadalombiztosítási járulékfizetés szabályait,
- a helyi adók fajtáit,
- a pénzügyi előírásokat,
- az árképzés szabályait,
- üzleti könyvek vezetésének szabályait,
- a tisztességes üzleti versenyt;
tudni kell:
- elvégezni egy vállalkozás beindításával kapcsolatos teendőket,
- üzleti tervet készíteni (vállalkozás leírása, marketing terv, pénzügyi terv).
Laboratóriumi gyakorlatokból
ismerni és tudni kell:
- az általános laboratóriumi rendszabályokat,
- a laboratóriumi eszközök, berendezések kezelését,
- a mintavétel szabályait,
- az alkalmazható nyers- és segédanyagok vizsgálati módszereit,
- a késztermékek fizikai, kémiai, mikrobiológiai és érzékszervi vizsgálatát, valamint a termék-előállítás és ellenőrzés során szükséges számításokat elvégezni.
Szakmai gyakorlatokból
tudni kell:
- alkalmazni az elméleti tantárgyakban elsajátított ismereteket,
- gyakorlatban kivitelezni a szikvízgyártás, szénsavas ivóvíz és szénsavas üdítőital-gyártás alapvető feladatait; a gazdaságos munkavégzés érdekében megválasztani a megfelelő technológiai műveletsort, végigvinni a különböző, egymást követő munkafázisokat a késztermék megvalósításáig,
- pontosan, biztonságosan beállítani, valamint balesetmentesen, energiatakarékosan működtetni az üzem berendezéseit, gépeit, eszközeit,
- elvégezni a szakmai gyakorlathoz szorosan kapcsolódó alapvető szakmai számítási, minőség-ellenőrzési stb. feladatokat,
- azonosítani az üdítőital-gyártáshoz szükséges alap- és segédanyagokat,
- az előírásoknak megfelelően használni a méréshez szükséges ellenőrző, mérő- és szabályozó műszereket és eszközöket,
- javaslatot tenni a mérési-ellenőrzési eredmények alapján az esetleges hibák kijavítására.
3. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
- Felmentést kaphat a szóbeli vizsga alól a javítóvizsgát tevő vizsgázó, ha korábbi vizsgaeredményét anyakönyvi kivonattal igazolni tudja.
- A gyakorlati vizsga alól felmentés semmilyen feltétel mellett nem adható.
4. A szakmai vizsga értékelése
- A szóbeli vizsga értékelése egyetlen osztályzattal történik.
- A gyakorlati vizsgát - az elkészített termék(ek) minősége, valamint az alap- és segédanyagokkal, a gépekkel és berendezésekkel kapcsolatos gyártástechnológiai, biztonságtechnikai és egyéb előírások betartása, illetve alkalmazása alapján - egyetlen osztályzattal minősíteni.
- Az egyes vizsgarészek eredményei között elégtelen nem lehet. Ha egy vagy több részosztályzat elégtelen, úgy a szakmai vizsgát eredménytelennek kell tekinteni, és a szakképesítés nem adható ki.
5. A szakképzésben való részvétel feltételei
A szikvíz és szénsavas üdítőital-készítő szakképzésben az vehet részt, aki
- egészségileg alkalmas,
- alapműveltségi vizsgával rendelkezik,
- betöltötte a 18. életévet.
* * *


Vissza