Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Tanulás > Képzettségek > Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Műbútorasztalos
Vissza
Megnevezés Műbútorasztalos
OKJ-azonosító 51526201
A képzettséggel betölthető foglalkozás(ok) Bútorasztalos
A képzési lehetőségek
Középiskolai képzések az országban
A hasonló foglalkozások
A képzési jegyzékben szereplő adatok
Szakképesítések köre több munkakör betöltésére jogosító (A)
Szakmacsoport Faipar
A képzési jegyzékbe kerülés éve 1993
Kizárólag iskolarendszerű képzés nem
Évfolyamok száma 2
Elmélet aránya 60%
Gyakorlat aránya 40%
Felelős minisztérium OM
A képzésről rendelkező jogszabály
18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet

az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

MŰBÚTORASZTALOS ÉS RESTAURÁTOR
I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai
1. Szakképesítés azonosító száma: 87 4 7349 03 3 0 15
2. Szakképesítés megnevezése: Műbútorasztalos és restaurátor
II. A szakképesítés munkaterülete
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
7349
Műbútorasztalos és restaurátor

2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
-
-

3. A munkaterület rövid, jellemző leírása
- Elkészíti vagy helyreállítja a műbútornak minősülő berendezések tárgyait. (A műbútor értékes fából, kiváló vagy művészi munkával készített bútor.)
- Rajz alapján vagy javítást, felújítást igénylő tárgyon, szemrevételezés alapján megállapítja a technológiai sorrendet, kiválasztja a felhasználásra kerülő alap-, illetve segédanyagokat.
- A rendelkezésre álló gépek, eszközök segítségével elkészíti a szükséges alkatrészeket.
- A különböző alkatrészeket megfelelő szerkezetben összeállítja, továbbá felületkezeli, illetve ragasztja a bútor elemeit vagy egészét, kiküszöböli a hibákat vagy pótol, az eredeti állapotnak megfelelően.
- Ellátja a bútor használóját a szükséges kezelési, tisztítási információkkal.
- Együttműködik a csatlakozó szakmák képviselőivel.
III. A szakképesítés szakmai követelményei
III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok
- A munkatárgyak előállításához, javításához szükséges technológiai folyamatok műveleteinek elvégzése kéziszerszámokkal, gépesített kéziszerszámokkal, gépekkel.
- Technológiai folyamatok:
= anyagok megmunkálása,
= szerkezeti kötések készítése,
= szerkezeti elemek összeszerelése,
= felületelőkészítés, felületkezelés,
= szerelvények felszerelése.
- A különböző műveletek elvégzéséhez szükséges szerszámok, készülékek, eszközök kiválasztása, balesetmentes, biztonságos beállítása, használata, karbantartása, tárolása, szerszámok élezése.
- A műveletek végzéséhez szükséges gépek, berendezések előkészítése, beállítása, kezelése.
- A méret és minőség ellenőrzéséhez, méréséhez szükséges ellenőrző, mérőeszközök kiválasztása, használata.
- A munkatárgy elkészítéséhez a műveleti sorrend megállapítása, a munka megszervezése, a munkahely előkészítése.
- Alapanyagok, segédanyagok kiválasztása, előkészítése, felhasználása, tárolása. Anyagvizsgálatok elvégzése.
- Műszaki dokumentációk értelmezése, felhasználása.
- Munka- és egészségvédelmi, baleset-elhárítási előírások betartása.
- Védőberendezések használata, elsősegély nyújtása. Tűzvédelmi ismeretek betartása.
III/2. Követelmények
1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása
- A munkaszerződés (tanulószerződés) fontos részeinek felsorolása, értelmezése
- A szakmára, a munkahelyre érvényes munkavédelmi előírások ismerete, alkalmazása.
- A baleseteknél és tűzeseteknél alkalmazandó intézkedések, az elsősegélynyújtás szabályai és azok végrehajtása.
- A tűz megelőzésére vonatkozó intézkedések és a tűzoltás szabályainak ismerete.
- A mérgező anyagok, gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó előírások ismerete, alkalmazása.
- Az elektromos áram élettani hatásainak ismerete, az áramütés elleni védekezés szabályai, intézkedések az elektromos áram által okozott baleseteknél.
- A szakmára, a munkahelyre jellemző környezeti szennyezések felsorolása, környezetszennyezést csökkentő eljárások, módszerek ismerete, alkalmazása.
2. A munkafolyamat előkészítése
- A műszaki rajz feltételei.
- A szabványok ismerete, alkalmazása a szakrajz valamennyi fajtájára.
- A szakrajz valamennyi fajtájának elkészítése, egyiknek a másikból következő méretezés, vonalazás, feliratozás, anyagjelölés stb. kivételével.
- Ergonómia a lakás berendezésére vonatkozó alapjainak ismerete, a lakásterekkel kapcsolatos ismeretek felhasználása.
- A színtan, színelmélet szakmára vonatkozó tételeinek ismerete, a fény és szín hatásának tervezése.
- A díszítőelemek szabadkézi rajzának elkészítése vagy szerkesztése.
- Szabásjegyzék összeállítása.
- Darabjegyzék készítése anyagszükséglet-nyilvántartással.
- Szabástérkép készítése a hulladék minimalizására.
- Sablonok megtervezése, elkészítése.
- Az elvégzendő munkafolyamat elemekre, műveletekre bontása, sorrend meghatározása, javítás esetén a hibajelenség tanulmányozása és az elhárítására vonatkozó intézkedések elvégzése.
- A felmerülő költségek becslése előzetes számítások alapján.
- A munkafolyamat megállapított sorrendjének végrehajtása.
3. A munkafolyamat
Kézi műveletek, kéziszerszámokkal
- A gyalupad és szerszámos szekrény mint a legfontosabb személyes felszerelés ismerete, részeinek, tartozékainak felsorolása, kezelése, karbantartása.
Mérés, előrajzolás
- A műbútorasztalos általános mérő- és előrajzoló eszközeinek illeszkedő kiválasztása, szakszerű alkalmazása
= hosszúság, szélesség, vastagság mérésére, berajzolására,
= szögek mérésére, berajzolására,
= vízszintesek, függőlegesek beállítására,
= furatok, fúrók átmérőjének, mélységének megállapítására,
= párhuzamosok berajzolására, másolására.
Kézi fűrészelés
- A kézi fűrészelés mint forgácsolás alkalmazása.
- A kézi fűrészek fogállásainak, a fogazás geometriájának ismerete, felsorolása.
- A keretes daraboló fűrész alkalmazása hosszirányú, vonal melletti vágások, illetve haránt irányú vágások kivitelezésére.
- A keretes vállazó fűrész alkalmazása csapok, csaprések, vállazások, illesztések készítéséhez.
- A keret nélküli fűrészek felsorolása: az illesztő-, a rókafarkú és a furnérvágó fűrészek alkalmazása.
- Kézi fűrészek karbantartása: hajtogatásuk, reszelésük.
- Munkavédelmi előírások ismerete, betartása.
Kézi gyalulás
- A gyalu részeinek felsorolása.
- A gyalukés geometriájának felismerése.
- A gyalufajták felsorolása.
- A sík felület megmunkálására alkalmas gyaluk ismerete, az egyes-, kettes simító gyalu, eresztő gyalu, fogas gyalu beállítása, használata, élezése, karbantartása.
- A szerkezeti elemek megmunkálására alkalmas gyaluk felsorolása.
- A párkánygyalu beállítása, alkalmazása, élezése, karbantartása.
- A díszítő idomok megmunkálására alkalmas gyaluk ismerete.
- A hántolókés beállítása, alkalmazása, élezése.
- A színelőpenge alkalmazása, élezése sík felületen, illetve profilok tisztításakor.
A vésés mint forgácsolás ismerete
- A véső részeinek felsorolása.
- Az asztalos vésők osztályozása, használatuk.
- A vésőkészlet fogalma, kiválasztása.
- A szobrászvésők fajtáinak ismerete, felsorolásuk, egy alapkészlet használata.
- Metszőszerszámok ismerete.
- A vésők élezése, köszörűkövek, fenőkövek kiválasztása.
- A munkavédelmi előírások ismerete, betartása.
A kézi fúrás
- A furdancs ismerete.
- A fúrók csoportosítása, tárolása, élezése, kiválasztásuk.
- Süllyesztők, lyukasztók alkalmazása.
- Munkavédelmi előírások ismerete, betartása.
A kézi szorítás
- A szorító szerszámok fajtái, felsorolásuk.
- A műhelyben használatos szorítószerszámok ismerete, tárolása, alkalmazása.
- Különböző kéziszerszámok ismerete, alkalmazása.
- Faráspolyok, fareszelők használata görbe felületek megmunkálására.
- Asztalos kalapácsok, fabunkók ismerete, használata.
- Fogószerszámok ismerete, harapófogó használata.
- Csavarhúzók ismerete, egy készlet kiválasztása.
- Sarkalatvágó láda készítése.
- Csiszolófa használata.
4. Géptani alapfogalmak
Villamosság fogalma
- Az egyenáram magyarázata.
- A váltóáram magyarázata.
- A villamos motor elve, felépítésének, működésének ismerete.
Sűrített levegő
- Sűrítő rendszerek felsorolása.
- Pneumatikus vezetékhálózat felépítésének vázlata.
- Sűrített levegős készülékek felsorolása.
Erőátvitel, áttétel
- Közvetett hajtás: Alkalmazása, előnyei, hátrányai.
- Közvetlen hajtás: Alkalmazásának területei. Felsorolása.
- Áttétel számítások alkalmazása fordulatszám meghatározására.
Forgácsolási tényezők
- A forgácsoló szerszámok anyagai, leggyakoribb ötvözetek felsorolása.
- A forgácsolási sebesség fogalma, egysége, kiszámítása.
- A centrifugális erő hatásának ismerete a szerszámra.
- A kiegyensúlyozatlanság következményeinek magyarázata.
- A forgácsolási ellenállás tényezőinek felsorolása.
- Előtolási sebesség fogalma, egysége, tapasztalati adatai.
- Előtolási módok ismerete, gyakorlati alkalmazása.
- Az éltartósság tényezőinek felsorolása.
- Az oldalsúrlódás fellépésének következményei, kiküszöbölésük gyakorlata.
- A forgácsoló szerszám jellemző szögeinek magyarázata.
5. Kézi gépek és készülékek
- Kézi gépek szerepe, alkalmazása a hagyományos kézi műveletek helyettesítésében, példákkal illusztrálva (pl. kézi felsőmarógéppel készült profilok esetében).
- Kézi gyalugépek: kiválasztásuk, használatuk a gyakorlatban, munkavédelmi előírások ismerete, betartása.
- Kézi felsőmarógépeken végezhető műveletek felsorolása, külső és belső marások elvégzése, munkavédelmi előírások ismerete, betartása.
- Lamelló kézi marógépek egyik fajtájának ismerete, részeinek felsorolása, alkalmazása szerkezetek kialakításánál, munkavédelmi előírások betartásával.
- Kézi fűrészgépek.
- Kézi körfűrészgép alkalmazási területei, biztonságos használata, sarkalatvágó körfűrészgép alkalmazása.
- Lyukfűrészgépek: használata külső és belső ívek kifűrészelésére, munkavédelmi előírásai ismerete betartása.
- Dekorit fűrészek működési elvének ismerete, velük végezhető műveletek felsorolása, alkalmazása berakások készítéséhez.
- Kézi fűrészgépek különböző fajtáinak felsorolása.
- Az egykezes fúrógép biztonságos alkalmazása.
- Fordulatszám, szerszámbefogás összefüggéseinek felismerése, alkalmazása.
- Csavarbehajtó gépek ismerete.
- Kézi csiszológépek felsorolása, használatuk gyakorlata.
- Szalagcsiszoló gép biztonságos alkalmazása.
- Aljcsiszoló ismerete.
- Orbrációs csiszoló elvének ismertetése, felhasználási lehetőségek felsorolása.
- Sarokcsiszoló gép ismerete, használata polírozó koronggal.
6. Helyhez kötött gépek
- Általános követelmény: a gépek kezelőjének a vonatkozó munkavédelmi előírásokat ismernie kell, és azokat kötelezően be kell tartania.
Körfűrészgépek
- Asztalos körfűrészgép felépítésének ismerete, ezen végezhető műveletek felsorolása, kapcsolódó körfűrész lap kiválasztása, felszerelése, a műveletek biztonságos elvégzése.
- Körfűrészlapok felsorolása fogazatuk szerint.
- Keményfémlapkás fűrészlapok csoportosítása, kiválasztásuk.
- Körfűrészlapok élezésének ismertetése.
- Különleges körfűrészek felsorolása, ingafűrészek.
- Konzolos fűrészek valamelyikének alkalmazása.
- Illesztő körfűrész használata furnérillesztéshez.
- Lapszabász fűrészgép, páros körfűrészgép felismerése.
Szalagfűrészgépek
- A szalagfűrészgépek felépítésének ismertetése, feszítőszerkezet működésének magyarázata.
- Fűrészszalag hosszának kiszámítása.
- A szalagfűrészgépek forrasztásának, hajtogatásának, élezésének ismerete.
- Munkamódok ismertetése és alkalmazása a kapcsolódó munkavédelmi előírások betartásával.
Gyalugépek
- Egyengető gyalugép felépítésének, működésének magyarázata.
- A késcsere ismertetése, munkamódok biztonságos elvégzése (síkba, derékszögbe gyalulás, élillesztés).
- Vastagsági gyalugép felépítésének, működési elvének ismerete, gyakorlati alkalmazása a keresztmetszeti megmunkálásban, gyalukéscsere feltételeinek ismerete, munkavédelmi előírások betartása.
Marógépek
- Asztalos marógép: felépítésének ismerete.
- A marótüske szerepének, ki- és beszerelésének magyarázata.
- Marószerszámok biztonságos felszerelése a marótüskére.
- Vágóélek elrendezésének magyarázata.
- Marószerszámok feliratozásának értelmezése.
- Marószerszám-típusok felsorolása.
- Egyrészes marószerszámok felsorolása, jellemzése.
- Összetett marószerszámok lehetséges részei, kiválasztásuk.
- Késrögzítés követelményei, magyarázata.
- Alakzáró késrögzítés ismertetése.
- Munkamódok és ezek biztonságos elvégzése a műhely profilja alapján.
- Marás vezetővonalzó mellett.
- Íves munkadarabok marása vezetőgyűrű mellett.
- Szakaszos marás alkalmazása.
- Bakmarás ismerete térgörbe felületek megmunkálására.
- Különleges marógépek.
- Felsőmarógép: megmunkálási lehetőségek ismerete.
- Felsőmarógép felépítésének ismertetése.
- Munkamódok és ezek munkavédelmének alkalmazása.
- Marás másolótüskével.
- Marás sablonnal.
- Profilozás vezetőcsappal.
- Felsőmaró szerszámok felsorolása.
- Excentrikus befogótokmány ismerete.
- Fogazómaró, éllécmaró, vésőgépek ismerete, alkalmazási területük felsorolása.
Fúrógépek
- Hosszlyukfúró-gép, állvány-fúrógép alkalmazása vízszintes, illetve függőleges furatok készítésében.
- Sorozatfúró gép elvi működésének ismerete.
- Befogószerkezetek elhelyezése, működésük magyarázata.
- Gépi fúrószerszámok felsorolása.
- Hosszlyukfúrók, spirálfúrók, Forstner fúrók kiválasztása.
Csiszológépek
- Szalagcsiszoló gép felépítésének ismertetése.
- Szalagcsiszoló gépen végezhető munkamódok biztonságos elvégzése.
- Kontakthengeres, széles szalagos csiszológépek ismerete.
- Hengercsiszoló gép elvi vázlata.
- Profilcsiszoló gép szerepének, elvének ismerete.
- Tárcsás csiszológép felépítése, használatának gyakorlata illesztések készítésében.
Ragasztó-, furnérozó- és présgépek
- Éllécragasztó-, élragasztó gépek működési elvének ismerete.
- Furnérvágó olló működése, biztonsági berendezései, magyarázat.
- Furnérozó gépek elvének ismerete, a gép használata.
- Ragasztófelhordó gépek ismerete, alkalmazása.
- Keretprések, korpuszprések lehetséges alkalmazási területei, használatuk indoklása.
- Furnérprések fajtái felsorolása, a prések jellemző adatainak ismertetése.
- Egy etage-os furnérprés felépítése, működési elvének ismertetése, a présnyomás, hőmérsékleti meghatározása, alkalmazása, munkavédelmi előírások ismerete, betartása.
Felületkezelő berendezések
- A szóróhelyiség.
- A szóróhelyiség berendezésének elvi vázlata.
- A szóróhelyiségre vonatkozó előírások felsorolása.
- Szórófülke.
- Fajtái, működési elvek, munkavédelmi szempontok ismerete.
- A lakkok és oldószerek eltávolításának ismerete, betartása.
Lakkfelhordási eljárások
- Szórópisztolytípusok ismerete, fúvókaszerkezet tisztítása.
- Szórás technikájának alkalmazása.
- Öntés: az öntőgép felépítésének, működési elvének ismertetése.
- Mártás: alkalmazása bútorlábak lakkozásánál.
- Polírozó gépek: alkalmazási terület leírása.
- Polírozóautomata működési elvének ismerete.
- Polírozóautomata korong ismerete, alkalmazása.
Sűrített levegős készülékek
- Sűrített levegős motorok használatának feltételei, előnye.
- Szegező- és tűzőgépek: alkalmazási terület ismerete.
- Befogóelemek ismerete és alkalmazása (pl. préshenger).
- Furnérozópárnák, vákuumzsák alkalmazási módjának ismerete.
- Elszívóberendezések céljának ismertetése.
- Elszívórendszerek értelmezése.
- Elszívási módok felsorolása.
- Elszívás forgácssilóba: elve, sematikus rajza.
- Elszívás ciklonnal: működésének ábrázolása.
- Elszívás nedves leválasztóval, alkalmazás indoklása.
- Elszívás szűrőzsákokkal: alkalmazási terület felsorolása.
A faanyag mesterséges szárítása - általános indoklás
- A mesterséges szárítás feltételei: felsorolásuk.
- A hőmérséklet hatásának indoklása.
- A légnedvesség fogalmának, fajtáinak ismerete, hatásának indoklása, egységének megnevezése.
- A légmozgás hatásának magyarázata, egységének ismerete.
- Mérőeszközök kezelése.
- Példa a szárítási menetrendre.
- A légnedvesség mérésének lehetőségei pszichométerrel.
- A fanedvesség mérése elektromos fanedvesség-mérővel.
- A faanyag higroszkopikus egyensúlyi állapotának összehasonlítása táblázat segítségével.
- Mesterséges faanyag szárítási módok felhordása, a konvekciós szárítás lényegének ismertetése.
7. Alapanyagok
A faanyag
Az erdő
- Erdősültség hazai és külföldi adatainak összehasonlítása.
- Az erdő feladatainak felsorolása, jóléti hatásának kiemeléseivel.
- Fakészlet és növekmény áttekintése, a tervszerű erdőgazdálkodás célja.
A fa szerkezete
- Mikroszkopikus vizsgálata:
= a sejt fogalma, a sejt részeinek felsorolása, a sejt alakjának tényezői, a sejt nagyságának egysége, a sejt anyagai felsorolása, a sejt anyagcseréjének leírása, a sejtek keletkezése és elhalásának ismertetése.
- A szövetek felsorolása, vizsgálatuk. Elsődleges makroszkopikus fafajmeghatározók felsorolása, felismerése.
- A fa vegyi összetétele, legfontosabb elemeinek felsorolása, elemeiből felépülő vegyületei megnevezése, ismerete.
- A fa fizikai és mechanikai tulajdonságai.
- Fizikai tulajdonság fogalma, főbb összetevőinek ismertetése
= a fa külső megjelenési formája: a szín, fény, rajzolat, szag felismerése egyes fafajoknál,
= a fa térfogatsúlya és fajsúlyának értelmezése néhány fontosabb fafaj térfogatsúlyának összehasonlítása,
= a fa nedvességtartalmának magyarázata, az egyensúlyi fanedvesség tartalma, az egyensúlyi fanedvesség meghatározása, víztartalmi fokok megnevezése,
= a nedvességtartalom-változás következményei; zsugorodás-dagadás magyarázata.
- A fa mechanikai tulajdonságai, egységének ismerete, jellemzésük a rugalmasság, a szilárdság, a keménység, a hasíthatóság és a kopásállóság vonatkozásában.
A fa hibái
- Az élőfa növekedésénél előforduló fahibák keletkezését, felhasználását befolyásoló tényezők ismerete a görbeség, villásnövés, vaseresség, külpontosság, bordásnövés, csomorosság, csavarodott növés, ággörcs, gyantatáska, elgyantásodás okozta hibák kezelése, kiválasztása.
- Növényi kártevők okozta fahibák felsorolása a gombák keletkezésének, szaporodásának ismerete
= elszíneződést okozó gombák károsításának mértéke, kiválasztásuk és a védekezése lehetőségének ismerete,
= fülledés folyamata, felismerése a fatesten, a fülledt faanyag elkülönítésének magyarázata,
= korhadás folyamata, barna korhadás, fehér korhadás fázisainak indoklása,
= a könnyező házigomba, a pincegomba, a házi kéreggomba felismerése, életfeltételeinek, károsító területeinek ismerete, védekezési módszerek alkalmazása.
- Farontó rovarok okozta károsodások felismerése, védekezési módszerek alkalmazása a kopogóbogarak, cincérek, szúfélék, fadarazsak esetében.
Kezelési hibák
- A vetemedés, a repedések, hasadások megelőzése szakszerű tárolással, illetve kiküszöbölésük, ha előfordulnak.
- Tűlevelű fafajok jellemző tulajdonságai alapján kiválasztani a lucfenyő, jegenyefenyő, erdeifenyő, feketefenyő, vörösfenyő, douglas-fenyő és a tiszafa fajtáit.
- Hazai lombos fafajok kiválasztása jellemző tulajdonságaik alapján (dió, tölgy, cseresznye, éger, hárs, juhar, kőris, bükk, gyertyán, eper, platán, szil, gesztenye).
- Trópusi fafajok jellemző tulajdonságai alapján kiválasztani a palisadest, a mahagónit, okúmét, ébenfát, teakfát, a padonkot és a rózsafát.
A fűrészáru fogalma
- Fakitermelés célja, időszaka, a nyers rönk kezelésének ismerete.
- Felfűrészelési módok felsorolása sematikus rajz alapján.
- Fűrészáru-választékok ismerete, kiválasztása.
- Fűrészáru mérések gyakorlati alkalmazása, a fűrészáru minőségi osztályai: felsorolásuk, jelölésük, jellemzésük.
- A faanyag természetes száradása, szárítása, fogalma, szárítási idő vastagságától függő alkalmazása, a faanyag szakszerű tárolásának betartásával, megfelelő máglyatérd kialakítása az előírt, illetve javasolt máglyaméretek alkalmazására, a máglyázási munka szakszerű megszervezésére. A máglyafajták ismertetése.
- A faanyag gőzölésének ismerete.
- A furnér fogalma, gyártásának, előállításának technológiai sorrendjének ismertetése.
- A késelt furnér sokoldalú alkalmazása különböző felületek furnérozásánál.
- Hámozott furnér vakfurnérként való felhasználása.
- Fűrészelt furnér előnyei, hátrányai ismerete, készítése szalagfűrészgépen.
- A furnérmérés ismerete, alkalmazása.
Lap formájú anyagok
- Rétegelt lemez gyártásának ismerete.
- Bútorlap készítésének ismerete, alkalmazása, magyarázata.
- A farostlemez, faforgácslap, laminált lap, kasírozott forgácsolt lap gyártásának ismertetése, felhasználási területek felsorolása.
- Összetett lapok készítésének ismerete.
- Lapok szakszerű tárolásának alkalmazása.
- Műanyagok általános tulajdonságai ismerete, előállítási módok felsorolása, átalakított természetes anyagok alkalmazása.
Ragasztóanyagok
- A ragasztás fogalmának, lefolyásának ismerete.
- A faiparban alkalmazott ragasztóanyagok kiválasztása.
- Glutinenyvek felsorolása bőrenyv, csontenyv alkalmazása.
- Kazeinenyvek tulajdonságai ismerete, kiválasztása, alkalmazása.
- Műgyanta ragasztók összetételének ismerete, alkalmazásuk.
- Ragasztás PVAC alapú ragasztóval, oldószeres ragasztók ismerete.
A felület-előkészítés anyagai
- Csiszolóanyagok fogalma, a csiszolópapír, csiszolóvászon kiválasztása, csiszolópaszták, felfényező folyadékok ismerete, helyes tárolásuk alkalmazása.
- Tapaszok alkalmazási feltételeinek gyakorlata az enyves kitt, a folyékony fa, sellak, viasz kittek kiválasztása.
- Pórustömítő anyagok alkalmazása.
- Gyantamentesítő anyagok fogalma, oldószerek, e szappanosító szerek kiválasztása, felhasználásuk a gyakorlatban, helyes tárolásuk betartása.
- Halványító, fehérítő anyagok felsorolása, a fafajnak megfelelő készítmény kiválasztása, alkalmazása.
- Felületek tisztítására használatos anyagok ismerete, alkalmazásuk megfelelő összetételben.
A fa pácolásának anyagai
- Növényi eredetű pácok, földfestékek, kátrányfestékek, fémsók, kettős pácok, füstölő pácok, viaszpácok kiválasztása.
Felületi bevonatok alap- és segédanyagai
- A felületi bevonatok céljának ismerete, a kémiai és fizikai filmkészítés lényege.
- Filmképző anyagok.
- Viaszok jellemzése, felsorolásuk, alkalmazásuk.
- Természetes gyanták eredetének ismerete, felsorolásuk. Felhasználásuk lehetőségei, a sellak alkalmazása.
- Cellulóz-származékok felsorolása.
- A mikrocellulóz-lakk felhasználásának, tárolásának, alkalmazása, az egészségkárosodás veszélyeinek ismerete, védekezési rendelkezések betartása.
- Műgyanta lakkok előállításának lényege, felhasználásuk területei ismerete, felsorolásuk, környezetvédelmi előírások ismerete, betartása.
- Oldó- és hígítószerek általános feladatának, tárolási előírásai ismerete, betartása. Környezetvédelmi előírások, tűzvédelmi előírások betartása.
- Lágyítók, szárítók felhasználásának célja.
- Olajok, kencék felsorolása, felismerése.
- Kiegészítő anyagok.
- Bőrök, textíliák, üvegek, márványok bútorok bevonatára, díszítésére, védelmére felhasználható anyagok ismerete, felsorolása.
- Fémek alkalmazási területének ismerete, felsorolása, fontosabb fémek, ötvözetek kiválasztása.
- Szegek, csavarok, vasalatok fogalmának ismerete, kiválasztása, alkalmazása.
- Szerszámacélok, szerszámélesítő anyagok.
- Ötvözetlen szerszámacélok fogalma, szerkezete, felhasználási területe, ismertetése, felsorolása.
- Ötvözött szerszámacélok. Legfontosabb ötvözetek felsorolása, kiválasztásuk.
- Keményfémek, fémkarbidok csoportosítása. Felhasználási területek felsorolása.
- Szerszámélesítő anyagok feladatának ismertetése, felsorolásuk. A köszörűkövek jellemző adatainak magyarázata, a köszörűkövek és fenőkövek megválasztása szerszámélezéshez.
8. Fakötések fogalma
- Szélesítő toldások céljának ismertetése, illesztési lehetőségek felsorolása, toldás készítése sima élillesztéssel, idegen csappal, fejelő léc, hevederléc alkalmazása.
- Hosszabbító toldások céljának ismertetése, illesztési lehetőségek felsorolása, saját-, idegencsapos toldás készítése, kávakészítés szegmensekből.
- Keretkötések jellemzése.
- Sarokkötések felsorolása, sarokkötés készítése ollóscsappal 90 fokban, 45 fokban illesztve, sima, aljazott és árkolt kivitelben. Sarokkötés készítése köldökcsappal 90 fokos és 45 fokos illesztésben.
- "T"-kötések felsorolása, illesztési lehetőségek felsorolása.
- Keresztkötések felsorolása, alkalmazása rálapolással.
- Kávakötések meghatározása.
- Sarokkötések felsorolása, készítése egyenes, illetve 45 fokos illesztéssel, ugyanígy köldökcsapozva. Sarokkötés készítése hevederkötéssel, fogazással, saját csappal. Kávakötés készítése állványba, vésett-, szakállas vésett csappal.
9. Bútorasztalos szerkezetek fogalma, kiválasztásuk
- Állványszerkezetek meghatározása, jellemző bútorok felsorolása, állványszerkezetű bútorok készítése vésett-, szakállas vésett csappal, köldökcsappal, ékelt csappal.
- Kávaszerkezetek meghatározása, jellemző bútorok felsorolása, fiók készítése, kávaszerkezet készítése fogazással, köldökcsapozással, hevederkötéssel.
- Keretszerkezetek meghatározása, jellemző termékek felsorolása. Keretek készítése ollóscsappal, vésett csappal, szakállas vésett csappal, köldökcsappal, sima, árkolt és aljazott kivitelben.
- Lapszerkezetek készítése természetes fából, bútorlapok, összetett lapok készítésének ismerete, történelmi bútorok lapszerkezeteinek magyarázata.
- Vegyes szerkezetű bútor készítése.
10. Furnérozás fogalma
- Tömörfa, panellapok, forgácslapok, farostlemezek, rétegelt lemezek előkészítésének alkalmazása furnérozáshoz.
- Furnér élillesztésének kézi és gépi módjának gyakorlata, táblásításának alkalmazása sima, összeforgatott halszálkás, parkettamintás, keresztfúgás, csillagfúgás kivitelben.
- A furnértáblák élragasztásának kézi és gépi módjának gyakorlata.
- A furnérpréselés ismerete kézi présben, hőprés beállítása, alkalmazása hideg, illetve meleg préselés esetén.
- Intarziakészítés eredetének, fejlődésének, kiemelkedő művelőinek ismerete, alkalmazott technikák felsorolása.
- Erezett intarzia (filé) készítése, ónintarzia, amalgámintarzia, fémintarzia készítésének ismerete.
- Berakási technikák: Lombfűrész technika alkalmazása fa, furnér-, csont-, fémberakások készítéséhez, képek aranyalása égetéssel, furnérok színezésével. Vágóládás technika ismerete, alkalmazása kockamustra készítéséhez.
- A furnérozás szabályainak felsorolása, gyakorlati alkalmazása.
- Sík felületek furnérozása.
- Íves felületek furnérozása rádörzsöléssel, ellendarabbal, fűrészporos párnával.
- Vákuumzsákos furnérozás ismerete.
- Furnérozott lapok helyes tárolásának gyakorlata.
- Furnérragasztási hibák felismerése, javítása.
11. A felületkezelés fogalma
- Csiszolás értelmezése, csiszolási módok, eszközök kiválasztása, elvégzése.
- Gyantamentesítés céljának ismertetése, kivitelezése.
- Foltok eltávolítása, olaj-, mész-, rozsdafoltok esetén, cseresznyefa zöld csíkoltságának eltávolítása.
- Lemaratási anyagok, technikák ismerete. Az anyagok helyes tárolásának alkalmazása.
- Halványítás anyagainak ismerete, tárolásukra vonatkozó előírások betartása, a halványítás mint eljárás alkalmazása.
- Pácolás célja, alapfogalmak ismerete.
- Pácok felsorolása fajtáik szerint, fontosabb összetételei ismerete, törzsoldat készítése, sík felületek pácolása, bütük, ívelt felületek pácolásának gyakorlása.
- Lakkozási technikák ismerete, alkalmazása, lakkok, oldószerek tárolási szabályainak betartása.
- Lakkréteg "felépítésének" tervezése, lakkozás ecsettel, szórópisztollyal, a lakkozás egészségvédelmi, környezetvédelmi követelményei betartása. Lakkozási hibák felismerése, megszüntetése. Lakköntés elvének ismerete.
- Politúrozás alkalmazása restaurálás folyamán.
- Alap előkészítése politúrozáshoz, alapozás, "ráhordás", "kihúzás" műveleteinek ismerete, gyakorlata. A politúr rétegenkénti előkészítésének ismerete. A politúrozott felület javításának eljárásai. Denaturált szeszben oldódó anilin festékek ismerete, alkalmazása. A politúrozáshoz szükséges anyagok, eszközök előírásoknak megfelelő tárolása.
- Viaszolás alkalmazása. Viaszok előkészítésének, felület előkészítésének gyakorlata a viaszolás anyagai helyes kezelése, tárolás szabályai betartása.
- Beégetés technikája, munkavédelmi előírásai ismerete.
- Meszezés alkalmazása tölgyfánál.
- Mattítás anyagai, eszközei, technikája ismerete.
- Dörzsölés fogalma, alkalmazása külső, belső felületek kezelésére.
12. Bútorstílusok fogalma, felsorolásuk
- Bútorstílusok jellemzése, ismertető jegyei az anyag, a szerkezet, a felületek és a vasalatok vonatkozásában. Stíluselemek felismerése, kiválasztása.
13. Szakszámítások, ügyviteli ismeretek
- Elektronikus számológép használata.
- Rönkanyaggal kapcsolatos számítások alkalmazása.
- Táblázatok használatának ismerete.
- Anyagfelhasználással kapcsolatos számítások gyakorlata.
- Veszteségszámítás adatainak ismerete, felhasználása.
- Anyagjegyzék készítése, szempontok kiválasztása.
- Előkalkuláció, árajánlat készítése.
- Elektronikus adatfeldolgozás programjának ismerete.
- Munka-előkészítés elemeinek ismerete, alkalmazása.
- Darabjegyzék készítése lapokhoz, lemezekhez, furnérokhoz, tömör fához, segédanyagokhoz.
- Utókalkuláció készítése szakmai számítások alapján.
- Ügyviteli nyomtatványok alkalmazása.
IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
IV/1. A hagyományos tantárgyrendszerű oktatás vizsgáztatási követelményei
1. A szakmai vizsga részei
A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati részből áll.
Az írásbeli vizsga tantárgyai:
- Szakmai ismeretek
120 perc.
- Munkaszervezés
120 perc.
A szóbeli vizsga tantárgyai:
- Szakmai ismeretek.
- Munkajogi, munkavédelmi ismeretek.
- Gazdasági, ügyviteli ismeretek.
A vizsgázónak minden tárgyból egy-egy kérdést kell megválaszolni, egy-egy feleletre 5-10 perc fordítható.
A gyakorlati vizsga tantárgyai, időtartama
- Vizsgaremek készítése
max. 4 munkahét.
- Vizsgamunka a vizsgaremek részeként
300 perc.
2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével
Az írásbeli vizsga tartalma
A szakmai ismeretek tantárgy tartalma
Anyagismeret
- Az alapanyagok és a segédanyagok tulajdonságai a felhasználáshoz szükséges tulajdonságok kialakításának eszközei, módjai, illetve a felhasználás tényének indoklása, bizonyítása.
- Kéziszerszámok, gépek, helyhez kötött gépek és a velük kapcsolatos szerszámok jellemző adatai, alkalmazásuk lehetőségeinek konkrét leírása, a munkavédelmi előírások bizonyítása.
- Technológiai folyamatok kiválasztása, leírása egy-egy kézi, illetve gépi vagy vegyes megmunkálást, alakítást, folyamatot igénylő tárgyon. A felmerülő munkavédelmi előírások indoklása.
- Stílusismeretre vonatkozó kérdés megválaszolása.
- A stílus időtartamára, jellemző jegyeire, a bútorok jellemzőire és ismertetőjegyeire, valamint az antik stíluselemekre vonatkozó ismeretek köréből.
- Művészi technológiák alkalmazásának, folyamatának leírása a bútorfelület kialakításában, ha a tanmenetben szerepel, NC-vezérlésű gépekkel is.
A munkaszervezés vizsgatárgy tartalma
- Műszaki rajzok, táblázatok és diagrammok, darabjegyzék, szabásjegyzékek, szabványok ismerete, alkalmazása, szerkesztési feladatok megoldása.
- Sablonok, minták, műhelyrajzok készítésének kiválasztása, alkalmazása a feladat végrehajtásának igényével.
- Szakmai számítások.
- Kerület- és terület-, tömeg, erő, áttétel-, munka-, teljesítmény-, hatásfok-, technológiai adatok számítása. Gyártási idő, munkaidő, bér- és anyagköltség számítása, formai előírások alkalmazása.
A szóbeli vizsga tartalma
- Szakmai ismeretek (A gyakorlati vizsgánál jelzett témák elméleti indoklása)
- Munkajogi, munkavédelmi ismeretek (Jogok, kötelességek, érdekképviseletek)
- Gazdasági alapismeretek (Költségszámítások, gazdaságossági ismeretek, esetleg adózási alapismeretek)
A gyakorlati vizsga tartalma
- Vizsgaremek készítésének tárgya komplex módon tartalmazza a jelölt alkalmasságát a szakma művelésére az alábbi szempontok érvényesülése esetén:
A vizsgázó maga választhat tárgyat a lehetőségek figyelembevételével
- a kisszekrények,
- asztalok,
- ülőbútorok,
- fekvőbútorok köréből.
A vizsgaremek témát dokumentálva jóváhagyásra benyújtja a vizsgabizottsághoz.
A dokumentum tartalmazza a tárgy
- színezett axonometrikus rajzát,
- megfelelő méretarányú műszaki rajzát szabványos jelölésben,
- alkatrészjegyzékét, szabásjegyzékét,
- szabástérképét,
- előkalkulációt,
- a kivitelezés helyének címét, idejét,
- a felügyeletet ellátó, a kivitelezést igazoló személy nevét, beosztását, címét,
- a vizsgaremek azon részmunkáját, amit a vizsgamunka keretében kell elvégezni, a vizsgabizottság jelöli ki.
A vizsgaremek értékelése tartalmazza
- az anyagkiválasztásra vonatkozó követelményeket,
- a szerkezeti megoldások, kötések kivitelére vonatkozó követelményeket,
- a rajzhoz viszonyított mérethűségre vonatkozó követelményeket,
- a felület kialakításánál alkalmazott eljárások és a kidolgozás színvonalára vonatkozó követelményeket,
- a formai megjelenítésre vonatkozó követelményeket,
- kalkulációs adatok betartására vonatkozó követelményeket,
- a ráfordított idő megvalósulására vonatkozó követelményeket.
Vizsgamunka tartalma
A vizsgamunka a vizsgaremek keretében kerül kijelölésre, de a vizsgaremektől független vizsgamunkát is kijelölhet a vizsgabizottság.
A vizsgamunka tárgy tartalmában az önálló munkavégzés megfelelő keretét biztosítja, amely megnyugtatóan bizonyítja a jelölt felkészültségi szintjét.
A vizsgamunka keretében alkalmazandó ismeretek a következők:
- műszaki rajz olvasása, alkalmazása,
- mérés, előrajzolás szakszerű elvégzése,
- anyagkiválasztás és értékelhető megmunkálás kézi vagy gépi úton legalább két szerkezeti kötés kivitelezésével, valamint a felületi minőség előírásával, megadott időn belüli elvégzése.
A szakmai gyakorlati vizsga eredményét a vizsgaremek és a vizsgamunka tantárgy súlyozott (75-25%) számtani átlagértékének a vizsgaremek osztályzata felé kerekített értékként kell meghatározni. Eredménytelennek kell a gyakorlati vizsgát minősíteni, ha valamelyik vizsgarész osztályzata elégtelen.
3. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
- Felmenthető a szóbeli és az írásbeli vizsga alól az a jelölt, aki rokon szakmában már szakképesítéssel rendelkezik.
- Felmentést kaphat egyes elméleti vizsgatárgyak alól az a jelölt, aki ezek követelményeit már köztes vizsga formájában teljesítette, és ezt igazolni tudja.
IV/2. Az Angliából adaptált modulrendszerű képzés vizsgáztatási követelményei
A tananyag modulokból áll. Egy adott szakmai szintet bizonyos számú modul képvisel.
1. A szerezhető végzettség:
a) Az első tanév végén (az összes faipari szakmára érvényes)
- elemi, alapszintű elméleti ismeretek, és
- elemi, alapszintű gyakorlati készségek
bizonyításán túl a kiadandó végzettséghez szükséges plusz modulok teljesítésével együtt, (köztes vizsgaként) OKJ szakmai végzettség adható ki, például faműves, faipari gépmunkás stb.
b) A második év végén az OKJ szerinti műbútorasztalos és restaurátor végzettség adható ki az első tanév teljesítésével együtt
- szakmai alapismeretek, és
- szakmai gyakorlati kompetenciák teljes teljesítéséért.
2. A vizsgára bocsátás feltétei
A jelöltnek a képzés teljes ideje alatt tananyagmodulonként folyamatos szakmai (kompetencia=készséget bizonyító) vizsgákon kell megfelelnie.
Vizsgára nem bocsátható az a jelölt, aki a kompetenciavizsgák során
a) elméletből
55%
b) gyakorlatból
75%
alatti teljesítményt mutatott.
A jelöltnek önálló vizsgaremeket kell készítenie, amelyet a vizsga előtt 15 nappal kell benyújtania.
A vizsgaremek lehet egy műbútor, melyet a jelölt választ, és a vizsgabizottság hagy jóvá. A vizsgaremekkel együtt el kell készíteni a termék teljes műszaki dokumentációját (műszaki rajz, technológiai utasítás, anyagnorma stb.), valamint az előkalkulációs tervét, a kivitelre kiválasztott megoldások írásbeli indoklásával együtt.
3. A szakmai vizsga részei
a) Az évközi tananyagmodulok teljesítése (központi tesztek segítségével) az elméleti és gyakorlati modulokból.
Végső vizsga
b) Gyakorlati vizsgaremek elkészítése
c) Az elméleti vizsga, mely áll
- a vizsgaremek írásbeli dokumentációjának elkészítéséből, valamint
- a dokumentáció vizsgabizottság előtti szóbeli megvédéséből.
A szóbeli vizsga felöleli az alábbi témákat:
- technológiai ismeretek,
- géptani ismeretek,
- anyag- és gyártásismeret,
- szerkezettan-szakrajz,
- munkajog, munkavédelem,
- gazdasági alapismeret.
4. A szakmai vizsga értékelése
Az egyes vizsgarészek súlyozottan vannak figyelembe véve
- az évközi munka (a)
70%,
- végső vizsga (b+c)
30%-ban.
Minimum követelmény
- évközi teljesítés elméletből
55%
gyakorlatból
75%
- végső vizsga teljesítés elméletből
40%
gyakorlatból
60%
A vizsga értékelése (minimumszint)
Elmélet
55% évközi munka 70%-kal súlyozva
55% x 0,7 = 38,5%
40% végső vizsga 30%-kal súlyozva
40% x 0,3 = 12,0%
összesen
50,5%
- Az elméleti vizsga értékelése osztályzatokkal
0-50%
1
51-59%
2
60-79%
3
80-89%
4
90-100%
5
Gyakorlat
75% évközi munka 70%-kal súlyozva
75% x 0,7 = 52,5%
60% végső vizsga 30%-kal súlyozva
60% x 0,3 = 18,0%
összesen
70,5%
- A gyakorlati vizsga értékelése osztályzatokkal
0-70%
1
71-78%
2
79-89%
3
90-94%
4
95-100%
5
* * *


Vissza