Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Tanulás > Képzettségek > Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Kórszövettani-szövettani asszisztens
Vissza
Megnevezés Kórszövettani-szövettani asszisztens
OKJ-azonosító 54501802
A képzettséggel betölthető foglalkozás(ok) Szakasszisztens (orvosi)
A képzési lehetőségek
Középiskolai képzések az országban
A hasonló foglalkozások
A képzési jegyzékben szereplő adatok
Szakképesítések köre több munkakör betöltésére jogosító (A)
Szakmacsoport Egészségügy
A képzési jegyzékbe kerülés éve 1997
Kizárólag iskolarendszerű képzés nem
Évfolyamok száma 2
Elmélet aránya 40%
Gyakorlat aránya 60%
Felelős minisztérium ESzCsM
A képzésről rendelkező jogszabály
12/1998. (IV. 22.) NM rendelet

a kórszövettani-szövettani asszisztens szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. § A népjóléti ágazatba tartozó kórszövettani-szövettani asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a rendelet mellékletében foglaltak szerint határozom meg.
2. § A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
Melléklet a 12/1998. (IV. 22.) NM rendelethez
Jegyzék
az állam által elismert - a népjóléti ágazathoz tartozó - szakképesítésekhez emelkedő sorszám szerint kiadott szakmai és vizsgakövetelményekről

Sor-
szám

OKJ azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

Bevezetésének kezdő napja
Alkalma-
zásának
utolsó
napja

Vizsga
szervezője
Szakképesítés
központi
programjának
engedélyszáma

Megjegyzés
61.
54 5018 02
Kórszövettani-szövettani asszisztens
A rendelet
hatályba-
lépésének
időpontja
Visszavonásig
Egészségügyi
Szakképző és
Továbbképző Intézet
20019/98
Egyidejűleg
érvényét veszti
a szövettani
laboratóriumi
szakasszisztens
1988-ban
kiadott
tanterve
KÓRSZÖVETTANI-SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS
szakmai és vizsgakövetelményei
I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai
1. A szakképesítés azonosító száma: 54 5018 02
2. Szakképesítés megnevezése: Kórszövettani-szövettani asszisztens
3. Képzés formája: iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés
4. Képzés ideje: 2 tanév
5. Elmélet - gyakorlat aránya: 40-60%
II. A szakképesítés munkaterülete
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR
száma
megnevezése

3232
Szakasszisztens (orvosi)

2. A szakképesítéssel betölthető további és rokon munkakörök, foglalkozások

A munkakör, foglalkozás
FEOR
száma
megnevezése

-
-

3. A munkaterület rövid, jellemző leírása
A kórszövettani-szövettani asszisztens tevékenységi körében morfológiai-patológiai diagnosztikai vizsgálatokat végez szakorvos közvetlen felügyeletével, kórházak, klinikák, országos intézetek diagnosztikai laboratóriumaiban a III. pontban meghatározottak szerint.
III. A szakképesítés szakmai követelményei
A) A foglalkozás során előforduló legfontosabb feladatok, feladatcsoportok:
- hisztológiai, cytológiai, elektronmikroszkópiai laboratóriumi diagnosztikai munkakörben:
= műszer és méréstechnikai alapműveletek elvégzése,
= minta-előkészítés kivitelezése, mintatárolás,
= hisztológiai, hisztopathológiai vizsgálatok végzése,
= cytológiai vizsgálatok végzése,
= elektronmikroszkópiai vizsgálatok előkészítése és végzése
- dokumentáció vezetése, számítástechnikai eszközök alkalmazása,
- az egyetemi diplomás által végzett vizsgálatokban részvétel,
- új vizsgálati eljárások kidolgozásában, kivitelezésében részvétel,
- a vegyszerek (reagensek), diagnosztikumok és egyéb fogyóanyagok nyilvántartásának vezetése,
- a laboratórium és technikai eszközeinek felügyelete:
= a biztonságos, higiénikus munkakörnyezet fenntartása,
= eszközök, berendezések tisztán tartása, sterilezése,
= a hulladék megsemmisítésének ismerete és kezelése,
- az orvosi laboratóriumok munkavédelmi és balesetvédelmi előírásainak ismerete, és megfelelő munkavégzés,
- szakmai etikai normák betartása, hivatásszerű munkavégzés, munkatársakkal szakszerű kommunikáció,
- a gyakorló asszisztensi munkakörben foglalkoztatottak oktatásában közreműködés,
- továbbképző programokban rendszeres részvétel.
B) Követelmények
A jelölt a vizsga megkezdésének időpontjára legyen képes a kórszövettani-cytológiai asszisztensi hivatást a saját felelősségére - az ellátás egyéb szakembereivel együttműködve - a pathológiai, cytológiai laboratóriumok munkaterületein gyakorolni.
A jelölt ismerje a szervrendszerek betegségeit, patomechanizmusának alapjait, az előírt vizsgálatokat legyen képes elvégezni, a technikai feltételek megfelelőségét ellenőrizni, a kapcsolódó kommunikációs, információs és dokumentációs feladatokat ellátni.
Ismerje az egészségügyi ellátás és a betegbiztosítás rendszerét, szabályozását, az adatszolgáltatási kötelezettségeket, legyen képes azokat a szakterületén alkalmazni.
Ismerje a szövet és szerv kivételével és átültetéssel kapcsolatos alapvető jogi szabályokat.
Ismerje és legyen képes alkalmazni az egészségügyi etika alapelveit, a diagnosztikai, pathológiai laboratóriumi tevékenység végzésekor.
A kórszövettani-szövettani asszisztens tevékenységi köre
Jelmagyarázat:
*
=
önállóan végzett tevékenység;
**
=
szakorvos előírása szerint, önállóan végzett tevékenység;
***
=
szakorvos előírására végzett tevékenység, amelynél a kórszövettani-szövettani asszisztens csak segít/asszisztál.
(Megjegyzés: a felsorolásban nincs fontossági vagy munkafolyamati sorrend.)
A kórszövettani-szövettani asszisztens legyen képes:
1. Műszer és méréstechnikai alapműveletek végzésére:
- mérlegek használatára és ellenőrzésére,*
- a térfogatmérő üveg és műanyag eszközök használatára és ellenőrzésére,*
ezen belül:
= pipetták, mikropipetták, adagolók, mikroadagolók, adagoló-hígítók kezelésére,
= kifolyásra hitelesített pipettánál a viszkozitás szerepének ismeretére,
= mikropipetták relatív szórása fotometriás meghatározására,
= adagolók reprodukáló képességének (relatív szórás) meghatározására,
= hasas kétjelű pipetta és mérőlombik gravimetriás hitelesítésére,
= "carry over" érték vizsgálatára,
- desztilláló és ioncserélő berendezések használatára,*
- szűrés, ultraszűrés, dialízis elvégzésére,*
- oldatok készítésére, hígítására, tárolására,*
- titrimetriás mérések végzésére,*
- (abszorpciós) fotometriás mérőberendezések ismeretére, látható és UV-tartományban történő mérések kivitelezésére, spektrofotométerek használatára, a mérőberendezések hitelesítésére és ellenőrzésére,
- lángfotometriás, emissziós és atomabszorpciós mérések elvégzésére,*
- folyadékszcincillációs és gammasugárzás-mérő berendezések használatára,*
- kromatográfiai vizsgálatok elvégzésére (vékonyréteg, oszlop),***
- elektroforézis végzésére és eluciós, valamint denzitometriás értékelésére,**
- elektrokémiai mérések kivitelezésére (pH-mérés),*
- mikroszkópok használatára (fáziskontraszt, polarizációs, fluoreszcenciás),*
- géntechnikai eljárások alkalmazására: hibridizáció, blotting, PCR.***
2. Mintavételi eljárások végzésére:
- szöveti minták tárolási, szállítási, előkészítési feladatainak ismeretére és kivitelezésére.*
3. Hisztológiai, hisztopathológiai vizsgálatok végzésére:
- szövettani technikai műveletek kivitelezésére,*
- festőautomata, beágyazó automata citocentrifuga használatára,*
- fixálók és rögzítő keverékek készítésére,*
- paraffin és különleges beágyazások végzésére,*
- metszetkészítésre,*
- fagyasztott metszetek készítésére,*
- dekalcinálás elvégzésére,*
- általános áttekintést nyújtó és különleges festési eljárások (HE, Azan, Picrosirius, Van Gieson, Mallory, orcein, rezorcin-fukszin, Schmorl, Weigert) kivitelezésére,*
- ezüstözési eljárások (Gömöri, Grocott, Grimelius) kivitelezésére,*
- polarizációs és fluoreszcens mikroszkópos eljárások (kongó, picro sirius, metigenciánaibolya, tioflavin) kivitelezésére,*
- baktériumok, gombák kimutatására használatos eljárások (Ziehl Nielsen, Gram, Grocott) végzésére,*
- zsírok kimutatására (szudán, ozmiumtetroxid, Niluskék szulfát, Oil-Red-O) történő festések kivitelezésére,*
- anorganikus anyagok (ferro- és ferri ionok, kalcium, réz, különféle kristályok) kimutatására,*
- nukleinsavak kimutatására használt reakciók (Feulgen és variánsai) végzésére,*
- szénhidrátok kimutatására használt reakciók (PAS, metakromáziás festések, emésztési eljárások) végzésére,*
- pigmentek (melanin, bilirubin, hemosziderin, epe) kimutatására,*
- amyloid kimutatására,*
- egyéb hisztokémiai reakciók végzésére,*
- enzim hisztokémiai eljárások végzésére,*
- immunhisztokémiai vizsgálatok (direkt és indirekt) végzésére,
- molekuláris patológiai eljárások (in situ hybridizáció (PCR) végzésére,**
- hagyományos és speciális fénymikroszkópok kezelésére, használatára,*
- mikrohullámú technika használatára,*
- autoradiographiás vizsgálatok kivitelezésére.*
4. Cytológiai vizsgálatok végzésére:
- aspirációs cytológiai vizsgálatok előkészítésére,*
- cytológiai festési eljárások (Papanicolau, Hematoxylin-eozin, May Grünwald, Giemsa) végzésére,*
- porcio-cervix kenetek előscreenelésére,*
- kontrollvizsgálat kérésére,*
- daganatgyanús, illetve pozitív kenetek orvossal történő konzultációjára,*
- tüdő-cytológiai vizsgálati anyagok feldolgozására,*
- külön orvosi megbízás alapján történő negatív lelet kiadására.*
5. Elektronmikroszkópiai vizsgálatok előkészítésére és végzésére:
- elektronmikroszkóp működtetésére,**
- mintavételre meghatározott esetekben,*
- legalkalmasabb rögzítőszerek megválasztására,**
- eljárásokhoz használatos anyagok (rögzítők, beágyazók, festékek, kontrasztozó oldatok, reagensek) előkészítésére,*
- víztelenítés és beágyazás elvégzésére,*
- üvegkés készítésére,*
- gyémántkés alkalmazására,*
- elektronmikroszkópos hordozókártyák készítésére,*
- beágyazott anyagok ultramikrotómmal történő metszésére,*
- félvékony metszetek készítésére és festésére,*
- paraffinba ágyazott anyagból preparátum készítésére,*
- ultravékony metszetek kontrasztozására,*
- elektronmikroszkópos cytokémiai reakciók végzésére,*
- speciális elektronmikroszkópos eljárások végzésére,*
- enzimcytokémiai reakciók kivitelezésére,*
- immuncytokémiai reakciók kivitelezésére,*
- fotótechnikai munkák (fotóanyag kazettába töltése, annak kidolgozásához oldatok készítése, negatívok kidolgozása, nagyítások, másolatok készítése, diafilmek készítése, felvételek regisztrálása, archiválása) végzésére.*
6. Vizsgálati eredmények értékelésére:
- számítógépes adatfeldolgozására,*
= adatbevitel, munkalista-táblázat készítése,
= adatok grafikus ábrázolása,
= szövegszerkesztő használata,
= komputer által vezérelt laboratóriumi automata rendszer(ek) üzemeltetése.
7. Vizsgálati eredmények dokumentálására (főkönyv, leletarchiválás).*
8. Fényképezésre (fotóeljárások kivitelezése, mikroszkópos felvételek készítése).*
9. A munkavédelmi szabályok és előírások betartására:
- eszközök, műszerek, munkaasztal tisztán tartására, fertőtlenítésére,
- hulladékanyagok szabályos kezelésére, megsemmisítésének előkészítésére,
- baleseti, környezeti, tűzvédelmi, biztonságtechnikai szabályok ismeretére és megtartására.
10. Hivatása gyakorlása során legyen képes:
- szakmai és egészségügyi etikai normák betartására,
- munkatársakkal megfelelő kommunikáció fenntartására,
- betegekkel megértő viselkedésre,
- cselekedeteiért felelősség vállalására,
- továbbképzéseken való részvételre.
IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
1. A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei
a) Iskolai végzettség: középiskolai végzettség (érettségi).
b) A tanulmányi időszak elméleti tantárgyainak eredményes osztályzattal történő lezására.
c) A szakmai gyakorlatok hiánytalan letöltése a Gyakorlati igazolásban előírt szakterületek szerint, és azok igazolása a Tanulmányi Könyvben.
GYAKORLATI IGAZOLÁS
a kórszövettani-szövettani asszisztens képzéshez
(amely egyben igazolja, hogy a jelölt a gyakorlati vizsgára bocsátható)
Név: ............................................................................................Sor-


Igazoló
szám
A gyakorlat témája (szakterülete), időtartama
Intézmény
Dátum
aláírás,
P. H.
1.
Szövettani technika (424 óra)


2.
Hisztokémia (108 óra)


3.
Immunhisztokémia (304 óra)


4.
Elektronmikroszkópia (232 óra)


5.
Cytológia (388 óra)
2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok
Azonosak "III. A szakképesítés szakmai követelményei" A)-B) pontjában meghatározottakkal.
3. A szakmai vizsga részei
A) Szakmai elmélet (írásbeli és szóbeli vizsga)
B) Szakmai gyakorlat
A szakmai vizsga részeinek sorrendje:
- írásbeli vizsga,
- gyakorlati vizsga,
- szóbeli vizsga.
A) Szakmai elmélet
Tantárgyak
a) Anatómia-élettan, szövettan, kórtan-kórszövettan.
b) Orvosi laboratóriumi diagnosztikai alapismeretek.
c) Pathológia: pathológiai és speciális morfológiai vizsgáló módszerek
- hisztopathológia,
- hisztokémia,
- immunhisztokémia,
- cytológia,
- elektronmikroszkópia,
- kvantitatív és molekuláris eljárások.
A szakmai elmélet tantárgyainak témakörei
a) Anatómia-élettan, szövettan, kórtan-kórszövettan
Anatómia, élettan:
Sejttani alapismeretek:
- a sejt szerkezete és működése,
- a szövetek és szervek általános kóros elváltozásai (elhalás, sorvadás, túltengés, elfajulás, újraképződés, gyulladás, daganat).
A csontrendszer anatómiája.
Az izomrendszer anatómiája.
A szív és a vérerek anatómiai jellemzői.
A légzőrendszer anatómiája, működése.
Az emésztőrendszer anatómiája, felépítése, részei, szerepük az emésztésben, rendellenességei, működési zavarai.
A húgyivari szervek felépítése.
A nyirokrendszer anatómiája.
Az idegsejt és működése.
A központi és perifériás idegrendszer felépítése és funkcionális tagolódása.
Az endokrin rendszer felépítése.
Szövettan:
A szövettani diagnosztika jelentősége.
Csontszövet szerkezete.
A kötőszövet, izomszövet szövettana.
Emésztőrendszer szövettana.
Máj, epeutak és a hasnyálmirigy szövettana.
Légúti rendszer szövettana.
Csontvelő, nyirokszervek szövettana.
Here és prosztata szövettana.
Vese és húgyutak szövettana.
Ovarium, uterus szövettana.
Belső elválasztású mirigyek szövettana.
Emlő szövettana.
Bőr szövettana.
Kórtan-kórszövettan:
Necrosis, degeneratio, kóros elszarusodás.
Fehérje- és lipidanyagcsere-zavar morfológiai megnyilvánulásai.
Szénhidrát-anyagcsere zavarai. Kóros pigmentképződés. Meszesedés.
Progresszív folyamatok: hypertrophia, hyperplasia, dysplasia.
Vérkeringési zavarok, a nyirokkeringés zavarainak kórbonctana és kórszövettana.
Gyulladások akut és krónikus formáinak kórbonctana és kórszövettana.
Specifikus gyulladások kórbonctana és kórszövettana.
Daganatos betegségek pathológiája és felosztása.
A hámszövet daganatainak kórbonctana és kórszövettana.
Kötő- és támasztószövet daganatainak kórbonctana és kórszövettana.
Daganatmegelőző állapotok jelentősége.
Jó- és rosszindulatú daganatok főbb tulajdonságai.
A legfontosabb rosszindulatú daganatok (szájüregi, tüdő, gyomor, bél, emlő, bőr, vese, uterus, prosztata, ovarium, lymphomák) főbb tulajdonságai.
A daganatok diagnosztizálásában használatos pathológiai módszerek (exfoliatív cytológia, aspiratios cytologia, tűbiopszia, excisios biopszia, endoscopos biopszia).
Testűri folyadékok vizsgálatának jelentősége.
A leggyakoribb szívbetegségek kórszövettana.
A leggyakoribb légzőszervi betegségek kórtana és kórszövettana.
A leggyakoribb gyomor-bél betegségek kórtana és kórszövettana.
A leggyakoribb máj-epehólyag betegségek kórtana és kórszövettana.
A leggyakoribb pancreasbetegségek kórtana és kórszövettana.
A leggyakoribb vese- és húgyúti betegségek kórtana és kórszövettana.
A leggyakoribb uterus- és ovariumbetegségek kórtana és kórszövettana.
A leggyakoribb prostata- és herebetegségek kórtana és kórszövettana.
A leggyakoribb bőrbetegségek kórtana és kórszövettana.
A leggyakoribb vérképzőszervi betegségek kórtana és kórszövettana.
A leggyakoribb csontbetegségek kórtana és kórszövettana.
A leggyakoribb pajzsmirigy- és mellékvese-betegségek kórtana és kórszövettana.
A leggyakoribb idegrendszeri betegségek kórtana és kórszövettana.
b) Orvosi laboratóriumi diagnosztikai alapismeretek
Savak, lúgok, nehéz fémsók kémiai szerkezete, ezek fizikai és kémiai sajátosságai, veszélyei.
Szerves oldószerek, ezek tárolása, veszélyei, tűzvédelmi szempontok.
Desztillált víz készítése.
pH-érték jelentősége, pH-meghatározás módjai, pH-mérők alkalmazása.
Oldatok készítése: százalékos, normál és mólos oldatok, ezek átszámítása.
Oldatok eltarthatósága, szűrése, hűtése.
Analitikai mérlegek használata.
Laboratóriumi üvegeszközök (pipetták, lombikok, küvetták, büretták) használata, tisztítási módja, tárolása.
Laboratóriumi műanyag eszközök tárolása, használati módja.
Automata pipetták használata.
Vizsgálati anyagok fogadására, azonosítására, tárolására vonatkozó ismeretek.
Klinikai kémiai vizsgálatok elvégzésének általános szempontjai.
Sterilitás fogalma, a sterilitás gyakorlati kivitelezése laboratóriumi körülmények között.
Klinikai mikrobiológiai vizsgálatok elvégzésének általános szempontjai.
A vizsgálatra érkező anyagok potenciális egészségügyi veszélyei, alapvető egészségvédelmi ismeretek (HIV, hepatitis, tbc).
A mikroszkóphasználat alapelvei és technikája.
Kenetek készítésének alapelvei és technikája.
Laboratóriumi centrifugák használata.
c) Pathológia: pathológiai és speciális morfológiai vizsgáló módszerek
Hisztopathológia:
Fixálási eljárások, fixáló oldatok készítése.
Beágyazási eljárások, beágyazó automaták működtetése.
Fagyasztott metszetek készítése, kryostat alkalmazása.
Festési eljárások kivitelezése (a fentebb jelzett tematika szerint), festékoldatok, pufferek készítése, szűrése, hígítása, tárolása).
Enzymhisztokémiai eljárások elve, kivitelezése.
Immunhisztokémiai eljárások elvi alapjai, kivitelezésük. Az immunhisztokémia főbb alkalmazási területei (receptorok, intracytoplazmatikus filamentumok, felszíni és cytoplazmatikus lymphocyta-lymphóma markerek, histiocyta markerek).
In situ hybridisatio, PCR, in situ PCR, Western blot eljárások elve, kivitelezése.
Cytológiai praeparatumok, kenetek készítése, centrifugálás, fixálás, festés.
A mikrohullámú, vákuumos és túlnyomásos beágyazási és festési eljárások elvi alapjai, kivitelezésük.
Hisztokémia:
Enzimaktivitások hisztokémiai kimutatásai:
- az enzimek aktivitását megőrző szövet-előkészítő eljárások (fixálás, metszés),
- az enzimaktivitás feltételei,
- inkubálási eljárások,
- enzimaktivitás mérési lehetőségei a hisztokémiában,
- szövetminta-előkészítő és mintafeldolgozási eljárás,
- a hisztokémiai reakciók előkészítése, fixálások, festések, kriotechnikai eljárások, metszetek készítése.
Immunhisztokémia:
Immunológiai alapfogalmak.
Immunhisztokémiai szövet-előkészítő eljárások.
Az immunhisztokémiában használt savók, előhívó vegyszerek.
Immunhisztokémiai eljárások specificitása és alkalmazási területei.
Antigén feltárási és szignál felerősítési módszerek.
Cytológia:
Cytológiai technikák:
- anyagvétel,
- anyagfeldolgozás,
- molekuláris pathológiai módszerek a cytotechnikában,
- hisztokémiai, immunhisztokémiai festések.
Nőgyógyászati cytodiagnosztika:
- az exfóliatív cytológia fogalma,
- funkcionális cytológia,
- malignitás cytológiai kritériumai,
- cervix rákmegelőző állapotai,
- cervix in situ és invazív,
- sugárzás és gyógyszerek okozta cytológiai változások,
- a ctyológiai lelet; a CIN- és Bethesda-klasszifikáció.
Cytodiagnosztika egyéb alkalmazási területei:
- légutak cytodiagnosztikája,
- gastrocytológia,
- szájüregi cytológia,
- emlőcytológia,
- pajzsmirigy-cytológia,
- nyálmirigy-cytológia,
- nyirokcsomó-cytológia,
- prostatacytológia,
- vizeletcytológia,
- likvorcytológia,
- testüregi folyadékgyülemek cytológiája,
- aspirációs cytológia.
Elektronmikroszkópia:
Elektronmikroszkópos műszerismeret:
- transzmissziós elektronmikroszkóp felépítése, képalkotása és beállítása,
- a pásztázó elektronmikroszkóp felépítése, képalkotása és beállítása,
- különleges elektronmikroszkópos vizsgáló módszerek.
Mikrobiológiai, sejttani és sejtpathológiai ismeretek:
- az ép sejtek elektronmikroszkópos szerkezete,
- preparatív eljárások rutin transzmissziós elektronmikroszkópiára.
Speciális elektronmikroszkópos eljárások:
- kriotechnikák (fagyasztva törés és maratás, replikakészítés, fagyasztva helyettesítés),
- negatív festés elve és menete,
- elektronmikroszkópos cytokémia,
- enzimcytokémia,
- cytokémiai csapadék elemanalízise,
- képanalízis az elektronmikroszkópiában,
- elektronmikroszkópos autodiográfia,
- immuncytokémia (általános alapelvek, immunhisztokémiai reakciók láthatóvá tétele, félvékony és ultravékony metszeteken végzett immunhisztokémiai reakciók és ezek kontrolljai),
- fotótechnika,
- az elektronmikroszkópos fényképezés elve
= a fényérzékeny anyagok általános jellemzői,
= fekete-fehér felvétel készítés,
= archiválás.
Kvantitatív és molekuláris pathológiai eljárások:
Hagyományos fénymikroszkópok, speciális fénymikroszkópok.
Fáziskontraszt, polarizációs és elektronmikroszkóp.
Fluoreszcens mikroszkóp.
Fotométerek működése.
Cytofotometria elve, a cytofotométer működése, képanalizátorok.
A DNS hisztogram információtartalma.
Elemi morfometria.
Elemi statisztikai számítások.
In situ hibridizáció gyakorlati kivitelezése.
PCR (polimeráz láncreakció) gyakorlati kivitelezése.
A/1. Irásbeli vizsga
Tantárgyai:
Anatómia, élettan, szövettan, kórtan-kórszövettan.
Pathológia: pathológiai és speciális morfológiai vizsgáló módszerek
- hisztopatológia,
- hisztokémia,
- immunhisztokémia,
- elektronmikroszkópia,
- cytológia,
- kvantitatív és molekuláris eljárások.
A vizsgázók a felsorolt tantárgyak előzőekben meghatározott témaköreiből összeállított komplex tételeket oldanak meg, amelyet a Népjóléti Minisztérium központilag ad ki. A tételek egyetlen szakmai vizsgán használhatók fel.
Időtartam: 180 perc.
A/2. Szóbeli vizsga
Tantárgyai:
Orvosi laboratóriumi diagnosztikai ismeretek.
Pathológia: pathológiai és speciális morfológiai vizsgáló módszerek:
- hisztopathológia,
- hisztokémia,
- elektronmikroszkópia,
- cytológia,
- kvantitatív és molekuláris eljárások.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó a felsorolt tantárgyak témaköreiből összeállított tételek alapján felel.
A szóbeli vizsga tételeit tantárgyanként a Népjóléti Minisztérium központilag határozza meg és adja ki.
B) Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsga olyan intézményekben szervezhető, amelyben a képzési idő alatt is folyamatosan biztosított volt a jelöltek gyakorlata, és az intézmény rendelkezik a pathológia és cytológia szakmaterületeken a gyakorlati vizsgához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.
A vizsgázó a szakmai gyakorlati vizsgán az intézmények (klinikák, kórházak) szövettani és kórszövettani laboratóriumaiban vagy a képző intézmény tanlaboratóriumában - a pathológia és a cytológia szakmaterületeken - a vizgabizottság jelenlétében - a szakmai és vizsgáztatási követelmények III. A)-B) pontjában meghatározott és a vizsgát szervező intézmény által összeállított - gyakorlati feladatokat old meg.
4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A szakmai vizsgán a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló, módosított 10/1993. (XII. 30.) MüM rendeletben foglaltak alapján a szövettani laboratóriumi asszisztens, a hisztokémiai-immunhisztokémiai szakasszisztens, a cytológiai szakasszisztens, az elektronmikroszkópos szakasszisztens és az általános laboratóriumi asszisztens szakképesítéssel rendelkező vizsgázók - a követelmények összehasonlítása után - a szakmaterületnek megfelelő szakmai gyakorlati vizsgakövetelmények és szakmai szóbeli vizsgatantárgyak alól kérelemre felmenthetők.
5. A vizsgázó teljesítményének értékelése
A) Szakmai elmélet
A vizsgázó szakmai elmélet osztályzatát a szóbeli és írásbeli vizsga érdemjegyének átlaga adja, öttizedes érték esetén az osztályzatot a szóbeli vizsga eredménye felé kell kerekíteni.
A szóbeli vizsga érdemjegyét a szóbeli vizsga tantárgyainak érdemjegyei alapján kell megállapítani.
Amennyiben bármely tantárgy érdemjegye elégtelen, a szóbeli vizsga végső osztályzata is elégtelen.
Ismételt vizsgán a szóbeli vizsga egészét meg kell ismételni.
B) Szakmai gyakorlat
A vizsgázó gyakorlati munkáját a felsorolt szakmaterület mindegyikén külön érdemjeggyel kell értékelni, és végső osztályzatát a részjegyek számtani átlaga alapján kell megállapítani.
Amennyiben bármelyik részjegy elégtelen, a vizsgázó gyakorlati vizsgája is elégtelen.
Ismételt vizsgán csak az elégtelenre minősített gyakorlati vizsgarészt kell a jelöltnek megismételni.
A gyakorlati vizsga értékelési szempontjai:
- munkaszervezés: a kijelölt feladat előkészítése, kivitelezése, értékelése,
- az előírt munkavédelmi és higiénés szabályok betartása,
- vizsgálati eredmények dokumentálása,
- a gyakorlati feladatok megoldásának szintje (önállóság, pontosság, időfaktor),
- a tevékenység elméleti alapjainak ismerete.
V. Egyéb tudnivalók
1. Az iskolarendszerű képzésben a Népjóléti Minisztérium által kiadott központi oktatási program használata kötelező. Az iskolarendszeren kívüli képzésben nem lehet eltérni a központi programban előírt tantárgyaktól, elméleti tantárgyi vizsgáktól, valamint a kötelezően előírt gyakorlatoktól.
2. A kórszövettani-szövettani asszisztens szakképesítés központi programjának megjelenésével egyidejűleg érvényét veszti a szövettani laboratóriumi asszisztens szakképesítés 1988-ban kiadott tanterve.
3. A népjóléti miniszter a szakképzésről szóló, módosított 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szakképzési intézményeken túl a szakmai vizsga megszervezésére feljogosítja az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetet.Vissza